Сьогодні Верховна Рада України рекордною кількістю в 279 голосів народних обранців прийняла Закон України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України»

Сьогодні Верховна Рада України рекордною кількістю в 279 голосів народних обранців прийняла Закон України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».
Хочу подякувати всіх авторів Закону, депутатів, які підтримали вказаний проект своїм волевиявленням. Однак нагадаю маленьку деталь. Ще в далекому 2006 році нами, Кармазіним Юрієм Анатолійовичем, Бандуркою Олександром Марковичем, Оніщуком Миколою Васильовичем вносився аналогічний проект Закону «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» ( слово в слово, кома в кому), який наразі був виданий за свій. Тоді Президентом Ющенко було накладено вето. Тож буде велике прохання до народних обранців – при поданні проектів законів, котрі ви переписуєте, все ж таки згадуйте й про першоджерела.
Статус тимчасових слідчих комісій в Україні визначається Конституцією України. Відповідно до положень якої, Верховна Рада України в межах своїх повноважень може створювати тимчасові слідчі комісії для проведення розслідування питань, що становлять суспільний інтерес, висновки яких не є вирішальними для слідства і суду (частина третя, четверта ст. 89). Дана норма у Конституції України вказує на важливість таких комісій у здійсненні функцій, відведених парламентові, насамперед у сфері контролю.
Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (ст. 87, 88) урегульовано процедурні питання створення тимчасових слідчих комісій. Так, положення Регламенту Верховної Ради України визначають лише порядок формування та припинення діяльності тимчасових слідчих комісій, вимоги до їхніх членів та порядок припинення діяльності.
Таким чином, єдиною правовою нормою, що визначає (лише у загальних рисах) компетенцію тимчасових слідчих комісій, залишається ст. 89 Конституції України. Однак, межі і обсяги повноважень вказаної комісії ні Конституцією, ні Регламентом Верховної Ради України не визначено.
Відповідно до ст. 111 Конституції України процедура імпічменту Президента України порушується за ініціативою парламенту, справа про імпічмент розслідується спеціальним парламентським органом (спеціальною тимчасовою слідчою комісією), а усунення Президента України шляхом імпічменту можливе лише за рішенням Верховної Ради України.
Отже процедура імпічменту Президента України є виключно парламентською процедурою.
Так, підставою для ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту та утворення спеціальної тимчасової слідчої комісії є письмове подання про це, підписане більшістю народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України.
Внесене на розгляд Верховної Ради України письмове подання про ініціювання питання про усунення Президента України з поста і порядку імпічменту має містити правове обґрунтування необхідності утворення спеціальної тимчасової слідчої комісії.
Таким чином, у діючому законодавстві порядок усунення Президента України з поста в порядку імпічменту прописаний, однак, законодавчих механізмів його реалізації немає.
Ефективність здійснення парламентського контролю у формі діяльності тимчасових слідчих комісій не може бути високою без визначення на законодавчому рівні кола повноважень цього органу парламенту, саме тому метою законопроекту є визначення правового статусу тимчасових слідчих комісій, спеціальної тимчасової слідчої комісії і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України, їх повноваження та організаційні основи діяльності, а також усунення прогалин в чинному законодавстві, що регулює правові та організаційні засади процедури усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
Тож вітаю весь Український Народ із прийняттям надважливого Закону, який унормує діяльність спеціальних слідчих комісій.
За посиланням міститься проект Закону

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1…

СПИСОК АВТОРСЬКОГО КОЛЕКТИВУ РОЗРОБНИКІВ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ТИМЧАСОВІ СЛІДЧІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ КОМІСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ"
1. Кармазін Юрій Анатолійович Народний депутат України
2. Бандурка Олександр Маркович Народний депутат України
3. Оніщук Микола Васильович Народний депутат України
4. Маркуш Марія Андрійовна Народний депутат України
5. Мороз Олександр Олександрович Народний депутат України
6. Писаренко Анатолій Григорович Народний депутат України
7. Потебенько Михайло Олексійович. Народний депутат України
8. Ратушняк Сергій Миколайович Народний депутат України
9. Мусіяка Віктор Лаврентійович Народний депутат України
10. Зарубінський Олег Олексійович Народний депутат України
11. Гуров Вадим Миколайович Народний депутат України
12. Шкіль Андрій Васильович Народний депутат України
13. Надрага Володимир Іванович Народний депутат України
14. Мельничук Михайло Васильович Народний депутат України
15. Рудьковський Микола Миколайович Народний депутат України

16. Ришелюк Андрій Миколайович Заступник керівника Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради України
17. Хавронюк Микола Іванович Завідуючий відділом з питань національної безпеки, оборони, правоохоронної діяльності та боротьби із злочинністю Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради України
18. Костенко Євген Георгійович Помічник-консультант народного депутата України Кармазіна Ю.А.
19. Козак Олександра Сергіївна Ад’юнкт Національного університету внутрішніх справ
20. Лавриненко Микола Федорович Народний депутат України 3 скликання

Популярность: 1% [?]