Привітання Юрія Кармазіна з нагоди Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища


Шановні співвітчизники.

Сьогодні незвичайний, але дуже важливий день для кожного українця.

Сьогодні Всесвітній день охорони навколишнього середовища є одним з основних способів привернути увагу світової громадськості до проблем навколишнього середовища, а також стимулювати політичний інтерес і відповідні дії.

Цей день є прекрасною нагодою зробити хоча б один крок до покращення стану довкілля. Кожен для себе повинен знайти його сам.

Я, Юрій Кармазін, та всі члени Партії захисників Вітчизни завжди ініціювали: заборону на будівництво будь-яких промислових об’єктів на землях, що прилягають до морів, річок, озер, лісопаркових і заповідних комплексів; розвиток екологічно чистих джерел енергії та енергозбереження, виробництво екологічно чистих продуктів харчування; подолання екологічних проблем, особливо що виникли внаслідок бойових дій на Сході України; розробку та прийняття концепції і головних принципів імплементації екологічного законодавства України до європейського. Ми завжди виступали проти спрощеної дозвільної системи на будівництво. Це пряма загроза екологічній безпеці. Стаття 50 Конституції України проголошує право кожного на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Аналогічне право закріплено у статті 9 Закону «Про охорону навколишнього природного середовища». Гарантом дотримання права на екологічну безпеку виступає держава. Її місією у цьому сенсі повинно бути підтримання навколишнього природного середовища у безпечному та здоровому стані, невиснажливе використання природних ресурсів. Цього можна досягти через інтеграцію екологічної політики у системі державної політики в якості пріоритетної складової на основі принципів сталого розвитку.

Разом з цим хочу зазначити, що громадяни України несуть і відповідні обов’язки, а саме: берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства відповідно до вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища; здійснювати діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, інших екологічних нормативів і лімітів використання природних ресурсів; не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб’єктів; вносити плату за спеціальне використання природних ресурсів і штрафи за екологічні правопорушення; компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим негативним впливом на навколишнє природне середовище.

Пам’ятаймо, що лише разом, ми зможемо зупинити забруднення навколишнього середовища. Адже наше майбутнє та майбутнє України залежить тільки від нас!

11 травня 1971 року генеральному секретареві ООН надійшло звернення, яке підписали 2200 діячів науки й культури з 23 країн світу. Попередивши людство про безпрецедентну небезпеку, що загрожує у зв'язку із забрудненням навколишнього середовища зі словами: «Або ми покінчимо із забрудненням, або воно покінчить із нами».

У 1972 році у Стокгольмі відбулася Всесвітня конференція із захисту навколишнього середовища, де були присутні повноважні представники 113 держав. Учасники конференції ухвалили рішення щодо щорічного проведення Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища, а саме 5 червня.
Офіційно Всесвітній день охорони навколишнього середовища був заснований Генеральною асамблеєю ООН на її 27-й сесії 15 грудня 1972 року (резолюція № A/RES/2994 (XXVII)). Також була заснована нова організація в системі ООН — Програма ООН по навколишньому середовищу, під егідою якої з тих пір і відзначається всім світовим співтовариством щорічно День охорони навколишнього середовища. Україна приєдналась до світової спільноти і прийняла Всесвітній день охорони навколишнього середовища як офіційне свято і 1998 році.

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини — невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.

З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

Сьогодні екологічні проблеми стоять у ряді найважливіших і визначають рівень благополуччя всієї світової цивілізації і, зокрема, нашої країни. Забруднюючи навколишній світ, ми, в першу чергу, шкодимо собі, забираємо у прийдешніх поколінь змогу жити в оточенні густих лісів, широких чистих рік, прозорого повітря.

Святкування цього Дня розраховане на те, щоб привнести людський фактор у питання охорони навколишнього середовища; дати народам світу можливість активно сприяти стійкому й справедливому розвитку; сприяти розумінню того, що основною рушійною силою зміни підходів до природоохоронних питань є громади; а також роз'яснити корисність партнерських відносин, щоб у всіх країн і народів було більше безпечне й благополучне майбутнє.

У цей прекрасний день бажаю всім чистого неба, чистого здоров’я, чистої любові, чистої віри у майбутнє та чистої України!

З повагою, Юрій Кармазін

Популярность: 1% [?]