Виборчий рахунок кандидата на пост Президента України Кармазіна Юрія Анатолійовича

Розрахунковий рахунок: 26405056200474
ЄДРПОУ: 2108315134
МФО 380269
Банк: ПриватБанк
Отримувач: Кармазін Юрій Анатолійович
Внески вносять на цей рахунок виключно через банківську установу.
У платіжному документі, що подається до установи банку або відділення зв’язку громадянином України для здійснення внеску до виборчого фонду кандидата на пост Президента України, обов’язково зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), розмір (сума) внеску. Добровільний внесок громадянина України до виборчого фонду приймається установою банку або відділенням зв’язку за умови пред’явлення ним одного з документів, що посвідчують особу.
Установа банку або відділення зв’язку не приймає добровільний внесок до виборчого фонду кандидата на пост Президента України, що перевищує розмір в 3 348 400 , та/або від особи, яка не подала заяву про відсутність обставин, наявність яких є підставою для відмови у прийнятті платіжного документа на здійснення грошового внеску. Така заява подається за формою, затвердженою Національним агентством з питань запобігання корупції.
Максимальний розмір внеску – 3 348 400 грн.

Популярность: 1% [?]