Заплатити компенсацію Волкову повинні всі 247 депутатів, які причетні до його звільнення

Голові Верховної Ради України
Рибаку В.В.
01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 5

Керівникам депутатських фракцій
Єфремову О.С.
Яценюку А.П.
Кличку В.В.
Тягнибоку О.Я.
Симоненку П.М.

Щодо вжиття заходів до забезпечення виконання рішення
Європейського суду з прав людини у справі «Олександр
Волков проти України», поновлення прав судді Верховного
Суду України Волкова і компенсації витрат, які понесе
держава Україна у зв’язку з прийняттям рішення про його
звільнення з осіб, що допустили грубе порушення закону

Шановні Володимире Васильовичу,
Олександре Сергійовичу, Арсенію Петровичу, Віталію Володимировичу, Олеже Ярославовичу та Петре Миколайовичу!

Звертаюсь до Вас як народний депутат України 2, 3, 4 та 6 скликань з приводу надзвичайної ситуації, яка ганебним клеймом обтяжує репутацію України та є грубим порушенням міжнародних стандартів.
Так, 17 червня 2010 року Верховною Радою України на підставі подання Вищої ради юстиції та рекомендацій Комітету Верховної ради України з питань правосуддя прийнято рішення про усунення Волкова Олександра Федоровича з посади судді Верховного суду України за порушення присяги. Це сталося після того, як окремі члени Вищої ради юстиції України зробили висновок про те, що Волков допускав значні процесуальні порушення при перегляді рішення судді Бараненка Ігоря Івановича, який доводився братом його дружини. Фактично, Олександра Волкова було звільнено за рішення, які ухвалювались не одноособово, а колегією суддів, які з урахуванням прямої законодавчої заборони розголошення таємниці нарадчої кімнати, що включає, в тому числі заборону розголошення ходу обговорення та ухвалення судового рішення, не надають можливості визначити, якої саме позиції дотри-мувався Олександр Федорович під час перегляду у касаційній інстанції су-дових рішень у справах за позовами ТОВ «Плато-Девелопмент», ТОВ «Метал-Інвест», Степанова Догодун, стороною в яких є товариство «Мінерал-Інвест».
9 січня цього року Європейський суд з прав людини вперше в історії нашої держави зобов'язав українську владу поновити колишнього суддю Верховного суду України Олександра Волкова на посаді та сплатити Олександру Волкову шість тисяч євро компенсації моральних збитків та дванадцять тисяч євро судових витрат.
Вказане питання є особливо актуальним у період здійснення комплексного реформування судової системи України, в першу чергу, в частині розподілу повноважень.
Згідно з ч. 1 ст. 9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
Рішення Європейського суду з прав людини обов’язкові до вико-нання договірними сторонами на підставі ст. 46 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та є джерелом європейського й національного права. Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» встановлено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику суду як джерело права. Рішення Європейського суду з прав людини має преюдиційний характер, оскільки створює передумови для винесення Європейським судом аналогічних рішень у подібних випадках та, найголовніше – встановлення судом порушень державою-учасницею положень Конвенції є підставою для внесення змін до законодавства та приведення правозастосовної практики у відповідність з метою усунення можливих чи існуючих суперечностей.
Рішення Європейського суду України становлять ідеологічно-правову основу для здійснення правосуддя в Україні, що додатково закріплено в ряді постанов Пленуму Верховного Суду України.
Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 09 січня 2013 р. по справі «Волков проти України» констатував наявність численних порушень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в тому числі порушення ст. 6 зазначеної Конвенції, яка передбачає право на справедливий суд, порушення статті 8, якою проголошено право на повагу до приватного і сімейного життя та відсутність підстав для прийняття Верховною Радою України рішення про звільнення Олександра Волкова з посади судді.
Факти, які розглядались Вищою радою юстиції у червні 2010 року та стали підставою для звільнення судді Верховного Суду України Олек-сандра Волкова з посади, датовані 2003 та 2006 роками, тобто мають чотирьох – семирічну давність, в той час як чинним законодавством України, а саме ст. 43 Закону України «Про Вищу раду юстиції» передбачено строк для притягнення судді до відповідальності, який становить шість місяців після виявлення проступку, не враховуючи часу тимчасової непрацездатності судді або перебування його у відпустці, але не пізніше року з дня вчинення проступку.
Крім того, слід зауважити, що «брат дружини» у розумінні будь-якого з процесуальних кодексів у редакції, чинній на момент прийняття рішення, не є близьким родичем, що унеможливлює застосування положень законодавства, які регулюють самовідвід судді.
Під час прийняття Верховною Радою України рішення про звіль-нення Волкова Олександра Федоровича з посади судді Верховного Суду України мало місце грубе порушення ст. 84 Конституції України, якою передбачено, що голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто. Вказане рішення було прийнято за відсутності конституційної більшості голосів шляхом використання карток депутатів, які не були присутніми у засіданні Верховної Ради України, що підтверджується заявами чотирьох депутатів Верховної Ради України та відео процедури голосування.
Пунктами 144, 145 рішення Європейського суду з прав людини встановлено: «Суд зауважує, що факти, які лягли в основу скарги, знайшли своє підтвердження у твердженнях заявника… Зі свого боку, суд не вбачає підстав для визнання вказаних доказів недостовірними. Розглянувши вищенаведені матеріали суд вважає, що рішення про звільнення заявника було ухвалено голосуванням за відсутності більшості членів парламенту в порушення ст. 84 Конституції України, ст. 24 Закону України «Про статус народного депутата України», ст. 47 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», які вимагають особистої участі та особистого голосування депутатів у засіданні.
За таких обставин, суд вважає, що голосування по звільненню заявника підриває принцип правової визначеності в порушення частини 1статті 6 Конвенції».
Європейський суд з прав людини звернув увагу на те, що вказана справа висвітлює серйозні системні проблеми у функціонуванні судової системи України, зокрема такі, як неорганізованість судової дисципліни у зв’язку з незабезпеченням належного відокремлення судової влади від інших гілок державної влади, а також захисту від зловживань та реалізації принципу незалежності суддів.
Наведені численні порушення законодавства, допущені державними органами під час вирішення питання про звільнення судді Олександра Волкова з посади судді Верховного Суду України, завдають значної шкоди авторитету України на міжнародній арені, нівелюють саму сутність принципу розподілу гілок влади та забезпечують процвітання системи безправ’я, у якій основними важелями є заінтересованість, упередженість та політичні мотиви.
Серед 247 депутатів, які проголосували за незаконне звільнення судді Верховного Суду України Олександра Волкова, 104 особи є депутатами поточного VII скликання, а саме: Алексєєв І.В., Аркаллаєв Н.Г., Бахтєєва Т.Д., Бережна І.Г., Барвіненко В.Д., Білий О.П., Богословська І.Г., Богуслаєв В.О., Бондаренко О.А., Борт В.П., Васильєв Г.А., Васильєв О.А., Ващук К.Т., Веревський А.М., Вечерко В.М., Волков О.А., Воропаєв Ю.М., Глазунов С.М., Голуб О.В., Гордієнко С.В., Горіна І.А., Гриневецький С.Р., Дейч Б.Д., Демидко В.М., Демішкан В.Ф., Демянко М.І., Деркач А.Л., Джига М.В., Єгоров О.М., Єдін О.Й., Єфремов О.С., Жванія Д.В., Зарубінський О.О., Зац О.В., Зубик В.В., Калетнік Г.М., Калєтнік І.Г., Калюжний В.А., Кий С.В., Ківалов С.В., Кілінкаров С.П., Кінах А.К., Клімов Л.М., Клюєв С.П., Князевич Р.П., Колесніченко В.В., Корж П.П., Коржев А.Л., Крук Ю.Б., Кузьмук О.І., Кунченко О.П., Ландик В.І., Лебедєв П.В., Лелюк О.В., Литвинов Л.Ф., Лук’янов В.В., Макеєнко В.В., Малишев В.С., Мальцев В.О., Мармазов Є.В., Мартинюк А.І., Матвєєв В.Г., Мельник С.А., Мироненко М.І., Мірошниченко Ю.Р., Мошак С.М., Мхітарян Н.М., Наконечний В.Л., Олійник В.М., Омельянович Д.С., Палиця І.П., Пилипенко В.П., Писаренко В.В., Пінчук А.П., Попеску І.В., Прасолов І.М., Пригодський А.В., Пшонка А.В., Рибак В.В., Рибаков І.О., Самойленко Ю.П., Святаш Д.В., Селіваров А.В., Симоненко П.М., Смітюх Г.Є., Солошенко М.П., Стоян О.М., Сухий Я.М., Табачник Я.П., Тедеєв Е.С., Турманов В.І., Фельдман О.Б., Хмельницький В.І., Хомутиннік В.Ю., Царьов О.А., Цибенко П.С., Чертков Ю.Д., Чечетов М.В., Шаров І.Ф., Шенцев Д.О., Шкіря І.М., Шпенов Д.Ю., Щербань А.В., Янукович В.В.
Вважаю єдиним можливим в наведеній ситуації засобом для реабілітації України на міжнародному рівні та повернення престижу державі, поновлення порушених прав судді Волкова О.Ф. — скасування постанови Верховної Ради України від 17 червня 2010 року № 2352-VI «Про звільнення суддів» в частині звільнення Волкова Олександра Федоровича з посади судді Верховного Суду України та компенсації останньому 18 тисяч євро за рахунок народних депутатів України поточного скликання, які проголосували за прийняття рішення про його незаконне звільнення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 16 Закону України «Про статус народного депутата України»,

ПРОШУ:

1. Скасувати Постанову Верховної Ради України від 17 червня 2010 року № 2352-VI «Про звільнення суддів» в частині звільнення Волкова Олександра Федоровича з посади судді Верховного Суду України.
2. Компенсувати Олександру Волкову 6 тис. євро компенсації моральної шкоди, а також 12 тис. євро судових витрат згідно рішення Європейського суду з прав людини від 09 січня 2013 року у справі «Волков проти України» за рахунок народних депутатів України поточного скликання, які проголосували за прийняття рішення про звільнення Олександра Волкова з посади судді Верховного Суду України.

З повагою,

Народний депутат України
II, III, IV, VI скликань Юрій КАРМАЗІН

Популярность: 1% [?]