Чи побачить Президент під Азаровським розпорядженням завуальованість захоплення Лаври?


Президенту України
Януковичу В. Ф.

Щодо вжиття невідкладних заходів з недопущення захоплення майна держави Україна з боку інших держав, внаслідок прийняття Розпорядження Кабінету Міністрів України № 433-р від 4 липня 2012, яким визначається реорганізація Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв шляхом приєднання до Київського національного університету культури і мистецтв, та здійснення Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України і Міністерством культури України заходів, пов’язаних з реорганізацією Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, внаслідок чого буде втрачено контроль над культурним спадком держави та завдано непоправних збитків державі Україна

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
(в порядку статті 16 Закону України „Про статус народного
депутата України”)

Вельмишановний Вікторе Федоровичу!
4 липня 2012 р. Кабінетом Міністрів України було прийнято Розпорядження № 433-р «Про реорганізацію навчальних закладів», пунктом 1 та пунктом 2 якого вирішено здійснити реорганізацію Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв шляхом приєднання до Київського національного університету культури і мистецтв з утворенням на базі зазначеного Університету структурного підрозділу і Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України і Міністерству культури України доручено здійснити заходи, пов’язані з реорганізацією зазначеного навчального закладу, у межах відповідних бюджетних призначень, студенти реорганізованої Академії згідно з цим розпорядженням продовжують навчання у Київському національному університеті культури і мистецтв.
Проаналізувавши ситуацію, яка склалася навколо вказаної ситуації, а також вивчивши матеріали, можна зробити висновок, що розпорядженням Кабінету Міністрів України грубо порушуються норми чинного законодавства, конституційні права та свободи громадян України, а також грубо суперечить інтересам держави Україна, в частині збереження культурного спадку держави та особливо цінних земель (Академія знаходиться за адресою: вул. Лаврська, 9, корп. 15, на території заповідника «Києво-Печерська Лавра») з огляду на наступне.
З огляду на ситуацію, яка склалася навколо Києво-Печерської Лаври, на території, якої розташована Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, вбачається основна завуальована мета – захоплення цієї території!
Указом Президента України від 12 січня 2010 р. № 13/2010 «Про надання Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв статусу національної» ураховуючи загальнодержавне та міжнародне визнання результатів діяльності Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, її вагомий внесок у розвиток національної освіти та науки, постановлено надати статус національної і надалі іменувати її — Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.
Відповідно до пунктів 2 і 3 Положення про національний заклад (установу) України, затвердженого Указом Президента України від 16 червня 1995 року № 451/95 «Про Положення про національний заклад (установу) України» — статус національного надається закладу (установі) України, який досяг найвищих показників у своїй діяльності щодо використання інтелектуального потенціалу нації, реалізації ідеї національного відродження і розвитку України, запровадження державної мови і є провідним серед галузевої групи закладів (установ) гуманітарної сфери.
Підставами для надання закладу (установі) України статусу національного є:
загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності закладу (установи);
розроблення і практична реалізація ним найважливіших державних програм у гуманітарній сфері;
наявність у закладі (установі) визнаних на загальнодержавному або світовому рівні фахівців та їх авторських шкіл чи фахівців з високим рівнем професійної кваліфікації та великим досвідом практичної роботи, що забезпечують вагомі результати в діяльності закладу, а також наявність сучасної матеріально-технічної бази;
перспектива подальшого його розвитку.
Кабінетом Міністрів України при прийнятті Розпорядження проігноровано досягнення Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв найвищих показників у своїй діяльності щодо використання інтелектуального потенціалу нації і міжнародне визнання результатів діяльності Академії, наявність визнаних на загальнодержавному і світовому рівні фахівців, а також перспектива подальшого розвитку Академії.
В порушення пунктів 6 і 7 цього Положення, якими встановлено, що заклад (установу) може бути позбавлено статусу національного указом Президента України в разі, якщо заклад (установа) втрачає показники діяльності, передбачені у пункті 3 цього Положення, подання щодо позбавлення закладу (установи) статусу національного вноситься міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, у підпорядкуванні якого заклад (установа) перебуває, Кабінет Міністрів України своїм Розпорядженням автоматично і безпідставно в порушення встановленого порядку, без отримання подання Міністерства культури України щодо позбавлення Академії статусу національного закладу фактично позбавив Академію статусу національної.
В порушення ст. 2 Указу Президента України від 16 червня 1995 року № 451/95 «Про Положення про національний заклад (установу) України», яким встановлено обов’язок органів виконавчої влади не передавати закріплене за національними закладами (установами) України майно, що перебуває у державній власності, будь-яким органам, підприємствам, установам, організаціям, внаслідок прийняття Розпорядженням Кабінетом Міністрів України майно національного закладу, вартість якого складає більш ніж 9 млн. грн., передається іншій організації. Звертаю вашу увагу на те, що Розпорядженням не передбачено де буде знаходиться Академія, місце її розташування, доля території, на якій наразі знаходиться Академія, внаслідок реорганізації, а також не визначений правовий статус. Слід наголосити на тому, що Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв розташована на території історико-культурного заповідника, і втрата такої території може суттєво завдати шкоди державі Україна, що є неприпустимим!
Під час прийняття Розпорядження Кабінетом Міністрів України не враховано, те що Академією щойно підтверджено IV рівень акредитації терміном на 10 років і сертифікат про акредитацію не підлягає переданню іншому навчальному закладу, до того ж сертифікат видається із врахуванням якісного складу науково-педагогічних працівників.
Окрім того, під час прийняття Розпорядження Кабінетом Міністрів України не взято до уваги, що Національна академія в Академічному рейтингу університетів ТОП-200 України серед всіх вищих навчальних закладів займає 83 позицію серед 200 ВНЗ в той час як Київський національний університет культури і мистецтв займає лише 94 позицію. А в Рейтингу ЮНЕСКО щорічно займає перше місце серед ВНЗ культури України (загальне місце серед 200 ВНЗ України щорічно 76 -78). Постає питання, чому ми приєднуємо навчальний заклад, який знаходиться у рейтингу вище, до навчального закладу, який – нижче?! Невже це є «покращенням» рівня освіти?! Навряд чи.
Звертаю Вашу увагу, що Кабінетом Міністрів України не враховано, що Академія є єдиним ВНЗ культури України, який визначено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як реципієнта для участі в міжнародному європейському проекті № 516935 — ТЕМPUS — 1-2011-1 — FITETEMPUS — SMGR — Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти -TRUST
Так, із кожним студентом, який навчається в Академії, укладено договір на надання освітніх послуг. Згідно договору Академія зобов’язується провести навчальний процес для студентів відповідно до встановлених вимог вищої школи, але договором не передбачено умови про те, що студенти мають продовжувати навчання у Київському національному університеті культури і мистецтв.
Звертаю Вашу увагу на те, що Розпорядження Кабінету Міністрів України порушує законні права 3000 студентів Академії, які уклали договір, і які не бажають навчатися в Київському національному університеті культури і мистецтв, оскільки диплом вказаного закладу не користується попитом у роботодавців. До того ж не враховано те, що вартість навчання в Київському національному університеті культури і мистецтв набагато вища ніж в Академії.
Відповідно до ст. 53 Конституції України — кожен має право на освіту. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.
На базі Академії і її відокремлених підрозділів щорічно підвищують кваліфікацію більш ніж 4200 державних службовців, керівників і спеціалістів державних підприємств, установ та організацій галузі культури, в тому числі за державним замовленням — 3000 чоловік. Внаслідок реорганізації за Розпорядженням підвищувати кваліфікацію за державним замовленням буде ніде, оскільки іншого навчального закладу такої спрямованості більш в Україні не існує.
Таким чином, Розпорядження Кабінету Міністрів України порушує гарантоване Конституцією України і Законами України право громадян України вільно обирати навчальний заклад для отримання вищої освіти, порушує принцип доступності до вищої освіти ,порушує право батьків вибирати навчальний заклад для неповнолітніх дітей і не сприяє збереженню і розвитку системи вищої освіти, а навпаки знищує національний заклад освіти, який засновано ще у 1970 році.
Під час прийняття Розпорядження не враховано, що внаслідок примушення студентів перейти на навчання до іншого навчального закладу порушується один з основних принципів цивільного законодавства України — Свободи договору. Так, ч.3 ст. 203 Цивільного Кодексу України передбачено, що волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі. Це є однією з загальних вимог, додержання яких є необхідним для чинності правочину. До того ж ч.1 ст. 627 ЦК України встановлено, що сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.
Підкреслюю, що внаслідок переведення до іншого ВНЗ, більше 100 студентів буде позбавлено пільгових умов навчання, враховуючи те, що в Академії на пільгових умовах навчається: 16 – сиріт, 72 — напівсиріт, 16 дітей, мати яких виховує сама.
Окрім того, Розпорядження Кабінету Міністрів України прийнято з порушенням прав і законних інтересів трудового колективу Академії.
В порушення ст.3 Закону СРСР від 17 червня 1983р. № 9500-X «Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями» не враховано думки і пропозиції трудового колективу академії, який складає більш ніж 800 чоловік професорсько-викладацького складу та допоміжного персоналу, хоча це Розпорядження безпосередньо стосуються діяльності Академії і її трудового колективу, оскільки скорочуються робочі місця, працівники Академії не мають гарантій забезпечення їх зайнятості.
Під час прийняття Розпорядження Кабінетом Міністрів України не враховано, що в Академії працює 33 доктора наук, 115 кандидатів наук, 11 народних артистів, 19 заслужених артистів, 35 заслужених діячів культури,мистецтв і працівників освіти, 6 членів спілки композиторів України та спілки художників України, Героїв України -1, але внаслідок проведення реорганізації всі зазначені вчені і шановані українською державою діячі культури залишаться без роботи.
В рішенні не враховано, що Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв в своєму складі має 9 відокремлених структурних підрозділів, (інститути, відділення, навчально-консультаційні пункти, факультети) які розташовані на території всій країни, від Херсону до Тернопільської області, але в рішенні не зазначено яка подальша доля цих структурних підрозділів і їх працівників.
Окрім того, при прийнятті рішення, з боку Кабінету Міністрів України, вбачається грубе порушення Регламенту Кабінету Міністрів України. Так, Національну (державну) академію керівних кадрів культури і мистецтв було створено згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. № 1358 «Про створення у м. Києві Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв».
Урядом, в порушення Параграфів 29, 30 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України», якими встановлено, що акти Кабінету Міністрів нормативного характеру видаються у формі постанов; акти Кабінету Міністрів з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань видаються у формі розпоряджень, видав Розпорядження замість Постанови, незважаючи на те, що це Розпорядження встановлює права і обов’язки широкого кола фізичних і юридичних осіб.
Кабінетом Міністрів України в порушення пунктів 6 і 7 Параграфу 33 вказаного Регламенту — під час опрацювання проекту акта Кабінету Міністрів України не було вжито вичерпні заходи для врегулювання розбіжностей (проведені узгоджувальні процедури, консультації, наради, робочі зустрічі тощо), та не було надіслано в обов’язковому порядку, як встановлено Регламентом, проект акту уповноваженому представнику всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та уповноваженому представнику всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, незважаючи на те, що питання, які зачіпає цей акт стосуються формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин.
Відповідно до ст.19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст.16 Закону України «Про статус народного депутата України», —
ПРОШУ:
З метою недопущення втратити контролю над культурним спадком держави Україна, грубого порушення конституційних прав та свобод громадян України та норм чинного законодавства, дотримання законності та забезпечення належного рівня освіти, відповідно до п. 16 ст. 106 Конституції України скасувати п. 1 розпорядження Кабінету Міністрів України № 433-р від 4 липня 2012, в частині проведення реорганізації Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв шляхом приєднання до Київського національного університету культури і мистецтв, та здійснення Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України і Міністерством культури України заходів, пов’язаних з реорганізацією Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, як такий, що грубо суперечить положенням чинного законодавства та порушує конституційні права та свободи громадян України.

Про результати розгляду звернення та вжиті заходи повідомити мене у встановлений законом строк. При наданні відповіді прошу вказувати номер та дату депутатського звернення.

З повагою, Юрій КАРМАЗІН

Популярность: 5% [?]