У рішенні міністра освітиТабачника знайдено помилку. Азарову запропоновано її виправити


НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

01008 м. Київ вул. Грушевського, 5 тел. 8 (044) 255-20-36

№______ від « » ______________ 2012 року
Особисто! Терміново!
Прем’єр-міністру України
Азарову М.Я.

Міністру освіти і науки,
молоді та спорту України
Табачнику Д.В.

Щодо вжиття термінових заходів для усунення внутрішніх неузгодженостей у пункті 12.2 Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році між змістом його абзаців першого та шостого та термінового надання роз’яснення керівникам вищих навчальних закладів України щодо виконання ними пункту 12.2 Умов та зарахування додаткових балів до конкурсного бала призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт – членам Малої академії наук України при їх вступі на основі повної загальної середньої освіти за напрямом «Правознавство»

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
в порядку ст. 16 Закону України “Про статус народного депутата
України ”

Шановні Микола Яновичу та Дмитро Володимировичу!

12 жовтня 2011 року Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України затверджені Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році (далі — Умови). Пунктом 12.2 цих Умов та Умовами вступу до вищих навчальних закладів України, що розроблені ними на підставі Умов, затверджених Міністерством, передбачається правило, за яким призерам (особам, нагородженим дипломами 1 — III ступенiв) IV етапу Всеукраїнських учнiвських олiмпiад з базових предметiв та призерам (особам, нагородженим дипломами 1 — III ступенiв) III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистiв науково-дослiдницьких робiт учнiв — членам Малої академiї наук України до конкурсного бала при вступi на основі повної загальної середньої освiти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями пiдготовки, для яких профiльним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами. У зв’язку з наявністю змістовної грубої помилки, за якою положення абзацу шостого цього ж пункту (про предмет «історія») не випливають зі змісту його ж абзацу першого, що є юридично недопустимим і в окремих випадках ставить під сумнів можливість безумовного дотримання положень про зарахування додаткового бала при вступі на напрям, для якого профільним є вступне випробування з предмета, з якого абітурієнти є відповідними призерами. Зазначене створює також можливість довільного тлумачення цього положення та призводить до плутанини у вищих навчальних закладах при нарахуванні остаточної кількості балів абітурієнтам, можливості відмови у наданому їм праві, передбаченому абзацом першим пункту 12.2.
Відтак, йдеться про відсутність рівних можливостей при вступі до вищих навчальних закладів України абітурієнтів, які є, зокрема, призерами з предмета Історія України, що визначений профільним у вищих навчальних закладах за напрямом «Правознавство».

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 16 Закону України „Про статус народного депутата України” та з метою забезпечення конституційних прав осіб на освіту та рівних і справедливих можливостей для абітурієнтів під час їх вступу до вищих навчальних закладів України у 2012 році і усунення грубої юридичної помилки та уникнення ситуацій, що створюють підґрунтя для подання судових позовів з цього приводу, —
ПРОШУ:

1. Вжити термінових заходів щодо усунення внутрішніх неузгодженостей у пункті 12.2 Умов між змістом його абзаців першого та шостого в частині безумовного виконання для всіх абітурієнтів приписів абзацу першого цього пункту та надання їм рівної можливості під час вступної кампанії 2012 року для зарахування додаткових балів — призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт – членам Малої академії наук України.
2. Терміново надати роз’яснення керівникам вищих навчальних закладів України щодо виконання ними пункту 12.2 Умов та зарахування додаткових балів до конкурсного бала зазначеним призерам при їх вступі на основі повної загальної середньої освіти за напрямом «Правознавство», для якого профільним є вступне випробування з Історії України при умові, якщо вони є призерами з цього предмета (секція історія України, базова дисципліна – історія України).

Народний депутат України Юрій КАРМАЗІН

Популярность: 0 [?]