Мною було надіслано депутатське звернення Президенту України, Голові ВРУ, Генеральному прокурору України, та Головам всіх паламентських фракцій

Надтерміново!
Голові Верховної Ради України
Литвину В.М.

щодо негайного зняття із розгляду Верховної Ради України кандидатури на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини В.Лутковської у зв’язку із несумісністю її кандидатури із основоположними критеріями, закріпленими законодавством України щодо кандидата на таку посаду, численними порушеннями законодавства України при наданні відомостей про доходи за 2011 рік та введенням народних депутатів України в оману

Д Е П У Т А Т С Ь К Е З В Е Р Н Е Н Н Я
в порядку ст. 16 Закону України «Про статус народного депутата
України»

Шановний Володимире Михайловичу!

Відповідно до п. 14 Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року №33/2012 на виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», довідка про результати проведення спеціальної перевірки додається до документів, поданих кандидатом. На превеликий жаль, правом народних депутатів було знехтувано й у порушення зазначеної вимоги це не було зроблено ні перед виборами 15 березня, ні зараз. Таким чином, склалася неприпустима ситуація в наслідок якої народні депутати України не ознайомлені з тим, чи правдиві відомості подала В.Лутковська. При цьому, існують суттєві підстави для сумнівів у правдивості наданих нею відомостей.
Мені, як народному депутату, якому не байдуже, хто у нашій державі буде стояти на стражі дотримання прав і свобод громадян, довелося самотужки проводити перевірку відомостей щодо Лутковської В.
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про державну службу» та ст. 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» кандидат на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини подає Декларацію про доходи та зобов'язання фінансового характеру за минулий, у даному випадку 2011 рік, а також надає, відповідно до згаданої вище ст. 11, письмову згоду на проведення спеціальної перевірки.
Наявні документи, у тому числі ті, що роздані народним депутатам України 12 квітня 2012 року, а також результати проведеної мною перевірки в межах парламентського контролю в податкових та фінансових організаціях, дають підстави для висновку, що кандидат на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини В.Лутковська не виконала вимоги Закону до кандидатури на посаду і тому Голова Верховної Ради України зобов'язаний відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та ст. 5 Закону України «Про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» зняти її з розгляду на підставі наступних зауважень:
1. У розданих Народним депутатам України матеріалах разом із негативним висновком Комітету з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин від 12 квітня 2012 року щодо кандидатури В.Лутковської відсутня її письмова згода як кандидата на проведення щодо неї спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». Відповідно до п.3 ст. 11 вищеназваного Закону «У разі ненадання особою такої згоди питання щодо призначення її на посаду не розглядається».

2. Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» встановлюються певні обмеження кандидатам щодо їх стосунків із близькими особами, до числа яких законом віднесено: подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри,
дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи,
які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом. Разом з цим, кандидат В.Лутковська у представлених документах не надала жодної інформації про свого батька Володимира Бобровського, не вказала свій сімейний стан та відомості про свого чоловіка Леоніда Лутковського – батька її доньки. Таким чином, ненадання інформації обмежує права народних депутатів України зробити висновок про відповідність кандидатури вимогам вищеназваних законів.

3. До Декларації В.Лутковської про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік не включено:
1) доходи від операцій з продажу у першому кварталі 2011 року автомобілю «Ауді-80» 1991 року випуску за державним номером 58-587 КМ, також не має відомостей щодо продажу автомобіля «Шевроле-Авео» 2005 року випуску за державним номером АА 4807, що був проданий у 2007 році та номери якого було перенесено на автомобіль «Хюндай-Таксон», що була придбана у 2007 році. Згідно з положеннями статті 173 Податкового кодексу (дохід платника податку від продажу (обміну) об'єкта рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, тощо не частіше одного разу протягом звітного податкового року, оподатковується за ставкою 1 відсоток). В. Лутковська отримала у першому кварталі 2011 року доходи від ТОВ “Полісервіс-В” у сумі — 33 407,55 грн., податок у розмірі 1% сплачений у сумі – 334,07 грн. Ці доходи В.Лутковської мала включити до Розділу ІІ “Відомості про доходи” Декларації;
2) доходи, отримані В.Лутковською як додаткове благо (стаття 164 Податкового Кодексу, пункт 164.2,) у третьому кварталі 2011 року у Київській регіональній дирекції АТ Райффайзен банк Аваль у сумі 1 135,00 грн. (дохід у вигляді дивідендів, процентів), що свідчить про наявність вкладів на банківських рахунках та про їх приховування. Доходи мали бути відображені у Розділі ІІ “Відомості про доходи” Декларації.

4. Крім цього, у Розділі V “Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи” Декларації мали бути зазначені суми вкладів у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта.

5. ТОВ «Полісервіс – В» є комерційним підприємством, яке (за їх інформацією, розміщеною на власному Інтернет-сайті) займається такими видами діяльності як: купівля, продаж, оформлення автомобілів, торгівля, оренда та оцінка нерухомості та інше. Таким чином, зазначений доход є результатом продажу або автомобіля, або іншого майна, здійсненого через ТОВ «Полісервіс – В». Дані про операцію з майном у тексті Декларації також відсутні.

6. У Розділі III Декларації В.Лутковської вказано, що вона має садовий (дачний) будинок площею 40,3 кв. м. за адресою: Вишгородський район, с. Вища Дубечня, кооператив «Індустріальщик». Разом з тим, у Декларації відсутня інформація про земельну ділянку, на якій розташований цей будинок, що перебуває у власності, оренді чи на іншому праві користування. Це також ставить під сумнів достовірність наведеної в Декларації інформації.

7. Відповідно до п.1 ч.1 ст. 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» особам, зазначеним у п.1 ч.1 ст. 4 цього Закону забороняється займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю. За інформацією податкової служби за період з 2001 року В.Лутковська, працюючи в Міністерстві юстиції України, неодноразово отримувала доходи з яких утримувались податки від інших підприємств: Українська правнича фундація (код ЄДРПОУ 14354411), РБФ «Резонанс» (код ЄДРПОУ 26413277), ТОВ «Праксис» (код ЄДРПОУ 32162489), ПРАТ «Юридична практика» (код ЄДРПОУ 22890879), Міжнародний фонд «Відродження» (код ЄДРПОУ 3358819) тощо.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» за надання недостовірних даних та приховування інформації про доходи В.Лутковська має бути притягнута до відповідальності, а відповідно до ст. 30 Закону України «Про державну службу» вказані факти є підставою для припинення її роботи на державній службі, де вона обіймає посаду Уповноваженого Уряду в Європейському суді з прав людини.
Наявність вказаних порушень з боку особи, яка працювала багато років в Міністерстві юстиції України на посадах заступника міністра та урядового агента у Європейському суді з прав людини свідчить про невідповідність вимогам ст. 5-6 Закону україни «Про Уповноваженого Верховної ради України з прав людини». На цій підставі кандидатура В. Лутковської підпадає під обмеження, визначені у ст. 5 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» і апріорі не може претендувати на цю посаду, про що вже двічі приймав рішення Комітет Верховної Ради України з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.
Крім того, вважаю за необхідне підкреслити, що призначення Лутковької В.В. на посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини є не лише нонсенсом з точки зору несумісності її кандидатури із основоположними критеріями, закріпленими законодавством України щодо кандидата на таку посаду, а і з точки зору міжнародної практики. Адже призначення захисником прав людини особи, яка стояла 11 років «по інший бік барикади», викличе нову хвилю невдоволення міжнародних спостерігачів, які з новою силою заговорять про останні кроки до згортання усіх демократичних процесів в Україні і її впевнений поступ до тоталітаризму, що зовсім не сприятиме налагодженню відносин з Європою та усією міжнародною громадськістю.
Таким чином, на підставі вищенаведених фактів та керуючись ст.16 Закону України «Про статус народного депутата України», —

ВИМАГАЮ:

Негайно зняти кандидатуру на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Лутковської В.В. з розгляду, а також розпочати відносно неї розслідування щодо вчинення нею корупційних діянь.

З повагою, Юрій КАРМАЗІН

Популярность: 37% [?]