Програма уряду: «Ще один крок у прірву девальвації чи упевнений курс на зубожіння нації?»


Голова Партії захисників Вітчизни Юрій Кармазін знову змушений звертатися до президента України із вимогою застосувати вето до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», що був прийнятий 23 лютого 2012 року та норми якого грубо суперечать Конституції, загрожують безпеці та фінансовій стабільності банківської системи, і, зокрема, стабільності національної грошової одиниці, а це упевнений курс на девальвацію гривні та ще більше зубожіння українського народу.
Фактично, вказаним Законом пропонується наділити Фонд гарантування вкладів фізичних осіб функціями та повноваженнями, що дозволять цій установі паралельно з Національним банком України здійснювати правове регулювання в банківській системі. Окрім того, встановлюється, що Фонд не є підзвітним чи підконтрольним Національному банку України або ж будь-якій іншій державній структурі, адже, відповідно до прийнятого Закону, органи державної влади та Національний банк України не мають права втручатися в діяльність Фонду та межі повноважень Фонду визначаються на договірних засадах з Національним банком України або нормативно-правовими актами самого Фонду. Юрій Кармазін відзначає, що цим Законом встановлюється зовсім незалежна, автономна фінансова структура.
Пріоритетним напрямком грошово-кредитної політики НБУ залишається стабільність гривні, її обмінного курсу в поєднанні зі збільшенням обсягів міжнародних резервів. Однак, Законом пропонується внесення змін до законодавства, відповідно до яких, всупереч конституційним приписам щодо неприпустимості делегування функцій влади будь-яким іншим суб’єктам, фактично передбачається створення нового владного органу та наділення його функціями Національного банку України. Виходячи з положення вказаного Закону, Фонд наділяється особливими повноваженнями щодо впливу на банки – учасників Фонду. Так, він має право: виведення неплатоспроможних банків з ринку, у тому числі шляхом відкликання банківської ліцензії, здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків, організовує відчуження активів та пасивів неплатоспроможного банку, продаж неплатоспроможного банку або створення та продаж перехідного банку. Фактично, створюється певна незалежна фінансова установа з функціями, які розділом X Закону України «Про Національний банк», розділами IV, V Закону України «Про банки і банківську діяльність» покладені виключно на Національний банк України, який є гарантом стабільності грошової одиниці України. Така законодавча новела, за якою частина повноважень Національного банку України передається Фонду, в результаті чого знижується вплив головного банку країни на банківську систему і може призвести до девальвації гривні та подальшого зубожіння українського народу.
Окрім того, відповідно до Закону Фонд буде здійснювати нормативне регулювання в банківській сфері, акти якого є обов’язковими до виконання банками, юридичними та фізичними особами. Фонд має право застосовувати адміністративно господарські та адміністративні санкції, в тому числі за порушення актів Фонду, а в діяльність Фонду «забороняється втручання органів державної влади та Національного банку України».
І всі ці функції будуть здійснюватися установою, яка, відповідно до прийнятого Закону, не є державною.
Окрім того, положення прийнятого Закону суперечать вже діючим нормам інших законодавчих актів, зокрема:
1) відповідно до ст.ст. 20, 26 Закону, Фонд, як «економічно самостійна установа, яка виконує спеціальні функції у сфері обов’язкового гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку» наділяється правом надання позик, поворотної або безповоротної фінансової допомоги приймаючому банку, видачі гарантій, надання позик працівникам Фонду. Однак, відповідно до положень, якими визначено статус Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, він не є фінансовою установою, а отже й надання вказаних послуг гурбо суперечить Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Адже, надавати фінансові кредити, тобто кошти, які надаються у позику юридичній або фізичній особі на визначений строк та під процент за рахунок залучених коштів має право на підставі відповідної ліцензії лише кредитна установа. Більше того, суттєве розширення функцій Фонду у сфері кредитування збільшить ризикованість операцій Фонду і може негативно вплинути на виконання Фондом основної своєї функції, суть якої полягає у гарантуванні вкладів фізичних осіб. Адже саме з цією метою створюється Фонд.
Очевидно, що прийнятий Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» є антиконституційним та неприпустимим.
У зв’язку з цим Юрій Кармазін направив вето на цей закон Віктору Януковичу, який наразі залишився останньою інстанцією, яка в змозі заветувати «законодавчий маразм».

Популярность: 16% [?]