Кармазін вимагає від Януковича почати Новий рік із звільнення суддів КСУ, відновивши за КСУ реальне гарантування верховенства Конституції України


Депутат Юрій Кармазін обурений рішенням КСУ, в якому Азарову дозволили в “ручному режимі” керувати соціальними виплатами. Нагадаємо, що Юрій Кармазінта разом з ще 55 народними депутатами України 8 липня 2011 року з метою розтлумачити відповідність Конституції України пункту четвертого Розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» № 2857-VI від 23 грудня 2010 року звернулися до Конституційного Суду України з Конституційним поданням, в якому, зокрема, акцентувалась увага на суперечність положенням Конституції України, а саме: пункту четвертого Розділу VII «Прикінцеві положення» Закону № 2857-VI, який не відповідає статті 6, частині другій статті 19, статті 75, пункту 3 частини 1 статті 85, пункту 6 частини 1 статті 92, статтям 116, 117 Конституції України, статтям 95, 58, 1, 3, 8, 21, 22, 46, 48 та 64 Конституції України, яке нажаль, було розглянуте Конституційним Судом упереджено та рішення по якому прийняте в угоду провладних сил, а не в інтересах Українського народу.
З цього приводу, Голова Партії захисників Вітчизни звернувся з письмовим депутатським зверненням до Президента Януковича. В своєму листі, зокрема, Кармазін наголошує, що нещодавні події, пов’язані із набранням чинності Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» від 14 червня 2011 року, яким доповнюється Закон № 2857-VI пунктом 4, згідно якого встановлено, що «у 2011 році норми і положення статей 39, 50, 51, 52, 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, статті 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни», статей 14, 22, 37 та частини третьої статті 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявного фінансового ресурсу бюджету Пенсійного фонду України на 2011 рік», положення якого грубо порушують конституційні права і свободи громадян, Конституцію України та чинне законодавство України, а також відповідного кореспондуючого Закону Рішення Конституційного Суду України від 26 грудня 2011 року, безумовно, шокувало всю країну.
Після прийняття та вступу в законну силу відповідного недолугого та недосконалого нормативно-правового акту, Україну сколихнула хвиля масових соціальних обурень, оскільки громадяни відчули себе беззахисними та покинутими у власній державі. Під час здійснення повноважень народного депутата України, із численних звернень громадян, які надходять на мою адресу, чималий відсоток листів стосується невиплати державних соціальних гарантій. Бодай кожен українець, який відстояв свої законні права та інтереси на виплату чесно зароблених, ціною власного здоров’я, а то і ризику для життя, грошових компенсацій, зневірився в спроможності України реально гарантувати та забезпечувати конституційне право на соціальний захист. До того ж, не кажучи про пересічного громадянина, високо досвідченому юристу важко розібратися, яку юридичну силу наразі мають рішення судів України, винесені іменем України на користь соціально-незахищених верств населення про виплату відповідних соціальних гарантій, що вже вступили в законну силу та є загальнообов’язковими до виконання на всій території України. Відповідь очевидна – поміж будь-яких законодавчих актів та суддівських рішень, в Україні діє Конституція, як Основний закон держави, що має вищу юридичну силу та містить імперативну норму щодо загальнообов’язковості судових рішень, що вступили в законну силу. Крім того, правовою гарантією виконання таких рішень є передбачена санкція статті 382 Кримінального кодексу України. При цьому, відсутність в Держбюджеті коштів на виконання рішень судів не звільняє державу від обов’язку виконувати такі судові рішення. Адже в жодній правовій країні інтереси суспільства апріорі не можуть зазнавати утиску від дій органів державної влади, повноваження яких делеговані їм самим народом. Тому, безумовно, питання виконання судових рішень про виплату грошових компенсацій соціально-незахищеним верствам населення є вкрай резонансним та актуальним на сьогодні. Таким чином влада, аби не допустити подальшого розгортання акцій непокори та громадського гніву й аби «зберегти обличчя» перед власним Українським народом, має терміново вжити невідкладних заходів реагування щодо забезпечення виконання відповідних судових рішень та не допустити щоб в правовій країні виконавча гілка влади фактично домінувала над судовою, наголосив депутат.
Поміж іншого, як правник, Кармазін запевнив, що наразі в Україні гарантії держави, зокрема, забезпечення соціального захисту громадян зведене на нівець. При цьому, судді КСУ прийняли незаконне рішення № 20-рп/2011, яким всупереч Основного закону та законодавства України визнали таким, що відповідає Конституції України положення пункту четвертого Розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік». Таким чином, дискредитувавши себе, як орган конституційної юрисдикції, звели до нічого саму суть визначення «Держава». При цьому, варто зауважити, вперше в історії здійснення правосуддя, Конституційний Суд України обійшов осторонь власні ж рішення, прийняті в 2007, 2008, 2009 роках. Мова йде про рішення КСУ від 09.07.2007 р. № 6-рп/2007 та № 15-рп/2009, № 22-рп/2008.
Безглуздим та необґрунтованим виглядає позиція Конституційного Суду, який у відповідному рішенні вказує, що конституційне право на соціальний захист не є абсолютним. Як результат — повністю «розв’язані руки» уряду у можливості маніпулювати фінансовими ресурсами держави, обмежуючи при цьому права простих людей та перерозподіляючи кошти Держбюджету на власний розсуд.
Загалом, набрання чинності Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» означає дестабілізацію для суспільства та держави та вимагає термінового скасування відповідного нормативно-правового акту. Натомість, Рішення Конституційного Суду України № 20-рп/2011 є таким, що порочить звання судді Конституційного Суду України, оскільки прийняте в угоду політичним вподобанням певних високопосадовців органів державної влади, що, безумовно, знайде свою правову та історичну оцінку з плином часу та, впевнений, зніме маски з облич суддів Конституційного Суду України, які своїм незаконним та недолугим рішенням позбавили сотні тисяч українців отримувати належні їм по праву грошові компенсації.
Судді при здійснені правосуддя незалежні і підкоряються лише закону (ст. 129 Основного Закону).
Відповідно до ч. 4 ст. 54 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», суддя зобов'язаний своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства, додержуватися Присяги судді: — об'єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно та справедливо здійснювати правосуддя, підкоряючись лише закону та керуючись принципом верховенства права, чесно і сумлінно виконувати обов'язки судді, дотримуватися морально-етичних принципів поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать звання судді та принижують авторитет судової влади.

Кармазін також зауважив, що: “Поміж всього, маю надію, що незважаючи на впровадження подальшої фінансової політики в Державному бюджеті на 2012 рік, який звужує передбачені Конституцією та законами існуючі права на отримання грошових компенсацій для постраждалих внаслідок ЧАЕС, «дітей війни», осіб, звільнених з військової служби та прирівняних до них осіб, ветеранів війни, органами державної влади все ж таки будуть прийняті виважені політичні та суспільно-корисні рішення з метою виконання рішень судів на користь соціально-незахищених верств населення”.

Тож, в своєму зверненні депутат вимагає:

1.Проведення узагальнення вивчення питань, пов’язаних з кількістю невиконаних на користь осіб, постраждалих внаслідок ЧАЕС, «дітей війни», осіб, звільнених з військової служби та прирівняних до них осіб судових рішень з метою безумовного забезпечення виконання державою обов’язку щодо соціального захисту відповідних категорій громадян та виконання вказаних судових рішень;
2.Скасувати в Законі України «Про Державний бюджет на 2012 рік» положення, що стосуються обмеження прав та законних інтересів постраждалих внаслідок ЧАЕС, «дітей війни», осіб, звільнених з військової служби та прирівняних до них осіб, ветеранів війни в частині виплати не в повному обсязі грошових компенсацій в порядку та розмірах згідно чинного законодавства України;
3.Розглянути питання щодо звільнення суддів Конституційного Суду України, які прийняли незаконне рішення КСУ № 20-рп/2011 від 26 грудня 2011, яким всупереч Основного закону та законодавства України визнали таким, що відповідає Конституції України положення пункту четвертого Розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» та, таким чином, порушили присягу судді;
4.Ініціювати питання щодо зменшення виплат на утримання Конституційного Суду України в поточному 2012 році на 50 млн. грн. та розподілити різницю між змінусованими грошовими коштами на компенсацію нагальних соціальних грошових компенсацій для соціально-незахищених верств населення.

Популярность: 21% [?]