Кармазін вимагає накласти вето на «розтирення по гаманцям» можновладців українських надр


21 жовтня 2011 року Верховною Радою України на пленарному засіданні прийнято Закон України «Про угоди про розподіл продукції» (щодо переліку ділянок надр)». І це не зважаючи на неодноразові застереження Кармазіна, який відверто висловив свою позицію щодо лобістського характеру закону та протиріч Конституції України. Влада не втрачає часу і щодня приймає закони, які лобіюють інтереси окремих провладних структур та обмежують реалізацію конституційного права громадян України. Цього разу до сфери інтересів можновладців потрапили земля та надра.
Законом передбачає відмову переліку ділянок надр, що можуть надаватися в користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції, що, на переконання Кармазіна, сприятиме неконтрольованому розпорядженню і розподілу надр України між зацікавленими особами та нецільовому їх використанню. Ясна річ, що все це негативно відбиватиметься на економіці та господарських процесах в Україні та реалізації конституційних прав громадян. Норми цього Закону ведуть до зростання корупції і сваволі у сфері використання надр. Кармазін наголосив, що відмовлятися від переліку ділянок надр недоцільно. Редакцію закону необхідно залишити без змін, вона себе перевірила і регулює порядок затвердження переліку ділянок надр.
Кармазін, підтримуючи ідею необхідності удосконалення законодавства України щодо угод про розподіл продукції, відмітив, що прийнятий Закон лише поглиблює негативні процеси, які склалися навколо розпорядження надрами в Україні внаслідок їх нецільового використання та незаконного розпорядження ними, та несе негативні наслідки для країни, зокрема для стану надр та її іміджу на міжнародній арені як держави, що сприяє лобіюванню інтересів окремих громадян і закріплює це на законодавчому рівні, що є нонсенсом для країни, що позиціонує себе як демократичну державу. Крім того, перелік ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції визначено у пункті 11 статті 8 Кодексу України про надра. Адже саме земля та її надра є об'єктами права власності Українського народу. Проте пропозицію щодо внесення змін і до цього законодавчого акту було незаконно прийнято. Хоча текст запропонованого законопроекту таких положень не включав.
Так, зміни, які вносяться цим Законом до Закону України «Про угоди про розподіл продукції» в ряді випадків суперечать статтям 13, 14 Конституції України. Значна частина норм даного Закону побудована так, що у разі вступу Закону в силу призведе до значних протиріч між нормами, закріпленими у даному законі і чинним законодавством України. Також варто зазначити, що норми даного Закону направлені на недоцільну відмову від переліку ділянок надр, що можуть надаватися в користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції, численних зловживань у сфері розпорядження надрами та призведуть до неефективного, нецільового та протиправного використання надр України, численні корупційні зловживання, що на практиці сприятиме погіршенню законодавчого регулювання та ситуації із розпорядженням надрами в цілому. Положення вказаного закону явно спрямовані на лобіювання інтересів зацікавлених осіб та обмеження конституційних прав громадян, можливості повноцінного та справедливого захисту їх прав на землю та її надра.
Кармазіна обурив також той факт, що предметом закону було внесення змін до статті 6 Закону України «Про угоди про розподіл продукції». Але було незаконно, так би мовити «під шумок» внесено зміни в Кодекс України про надра. Такі дії суперечать статті 116 Регламенту Верховної Ради України і не мали бути допущені. На практиці ж є протиріччя з цим кодексом і не тільки в згаданій частині.
Слід також відзначити, що за запасами окремих корисних копалин Україна випереджає такі розвинуті країни, як США, Канаду, Англію, Німеччину та інші. Це ставить її в ряд країн, які при дбайливому ставленні до своїх надр можуть в основному забезпечити свої потреби за рахунок власної сировини і вийти для її реалізації на міжнародний рівень.
Але для цього потрібні докорінні зміни в ставленні до мінерально-сировинної бази нашої країни. Адже поки що немає чіткого механізму управління і необхідного державного нагляду за використанням та охороною надр, що призводить до їх безгосподарського використання та зростання необгрунтованих економічних втрат. Натомість, закони що приймаються у даній царині направлені не на вироблення чіткого механізму управління і необхідного державного нагляду за використанням та охороною надр, а на погіршення ситуації та нівелювання шляхом прийняття лобістського закону навіть того законодавчого доробку, що вже є та «розтирання по карманам» надр України.
Лідер партії «Захисників Вітчизни» відзначив, що завдання стосовно зменшення нелегального сектора економіки повинні бути передусім пов'язані з витісненням криміналітету з найприбутковіших галузей господарства, зокрема транспорту, сфери використання надр, спиртогорілчаної промисловості, з обмеженням можливостей фінансово-кредитної та банківської систем щодо легалізації «брудних» грошей, боротьбою з масштабними шахрайствами в розрахунках за зовнішньоекономічними контрактами.
Зрештою, саме політична воля керівництва держави в послідовній реалізації заявленого курсу на боротьбу з корупцією й організованою злочинністю є головною умовою ефективної діяльності всіх органів влади на шляху розбудови України як демократичної, соціальної, правової держави. Але, на жаль, якраз відсутність цієї волі і бажання «поживитися» штовхає сучасну владу до нових «законодавчих звершень».
Очевидно, що прийнятий Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про угоди про розподіл продукції» (щодо переліку ділянок надр)» є антиконституційним та таким, що призведе до зростання корупції.
До другого читання проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про угоди про розподіл продукції» (щодо переліку ділянок надр)» Кармазіним були подані пропозиції, які б дозволили відвернути негативний вплив даного законодавчого акту на розпорядження надрами в Україні. Фактично, пропозиції були направленні на те, щоб залишити норми Закону України «Про угоди про розподіл продукції» щодо переліку ділянок надр у чинній редакції, однак, в черговий раз його пропозиції Парламентом почуті не були.
Конституція України наділяє Президента України правом вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів із наступним поверненням їх на повторний розгляд до Верховної Ради України. Тож залишається лише сподіватися на те, що Президент України не долучиться до тих, хто підтримує лобістські закони.

Популярность: 5% [?]