Кармазін вимагає від Азарова відкликання проекту Закону України «Про особливості утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» (реєстраційний № 9337)


За словами Ю. Кармазіна, запропонований законопроект, який було подано Урядом на розгляд Парламенту 24 жовтня, містить норми, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, призвести до негативних змін в економіці країни та зашкодить нормальній діяльності залізничного транспорту.
На думку депутата, цим законопроектом передбачаються норми, які грубо суперечать положенням Конституції України, чинному законодавству України, створюють невизначеність вирішення окремих питань та негативно відбиватимуться на господарській діяльності в зазначеній сфері. Цей проект Закону має явно корупційний характер, спрямований на лобіювання інтересів окремих осіб, його введення негативно відіб’ється на соціально-економічному стані держави.
Так наприклад, в пояснювальній записці до проекту вказується на те, що «у проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень», хоча саме під час здійснення реорганізацій державних підприємств, установ, організацій досить часто вчиняються корупційні дії, тому у цьому проекті потенційно можуть існувати норми, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень. А також, відповідно до ч. 3 ст. 15 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», який набрав чинності 1 липня цього року, «обов'язковій антикорупційній експертизі підлягають проекти законів України, актів Президента України, інших нормативно-правових актів, що розробляються Кабінетом Міністрів України, міністерствами іншими центральними органами виконавчої влади», що здійснено не було.
Необхідність такого проекту Закону полягає в тому, що існуюча структура управління залізничним транспортом, стан виробничо-технічної бази залізниць і технологічний рівень організації перевезень за багатьма параметрами не відповідають зростаючим потребам суспільства та європейським стандартам якості надання транспортних послуг, не сприяють підвищенню ефективності функціонування галузі. Також, це необхідно було для розмежування господарських функцій і функцій державного управління.
Але, головний правозахисник України Ю.Кармазін переконаний, що запропонована редакція проекту не вирішує цих проблем, а може лише погіршити ситуацію та завдати значних збитків державі. Законопроект № 9337 є недосконалим та таким, що потребує суттєвого доопрацювання

Популярность: 29% [?]