Історичний документ, який зупинив антинародну пенсійну реформу

Дату 08 липня 2011 року український народ запам"ятає на довго. Адже в цей день, а точніше ніч,  Верховною Радою України на пленарному засіданні у другому читанні та в цілому було прийто проект Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», реєстраційний номер 7455, як закон. Лихі справи вночі творяться. Але в цю ніч більшості не поталанило. В парламенті був присутній Ю.Кармазін, який перед цим публічно покинув стіни Ради, не бажаючи приймати участь в цьому фарсі під назвою голосування. Але його Партія не носила  б назву захисників Вітчизни, якби він і справді  не намагався  захищати своїх співвітчизників від антизаконня та конституційного свавілля.  Тому і повернувся в парламент, аби на власні очі зафіксувати всі факти порушень  під час процедури голосування за славнозвісний законопроект. Зібравши  "врожай" законопорушень, підбивши всі підсумки, депутат, як співавтор Конституції, надіслав Литвину В.М. своє депутатське звернення з повним переліком порушень процедури голосування та попередженням про притягнення до відповідальності осіб, які наважаться підписати цей антизакон, тобто Литвина.

Нище наводиться звернення.

Голові Верховної Ради України

Литвину В.М.

Щодо вжиття заходів із поновлення конституційних прав народних депутатів України на здійснення законотворчої  діяльності  у зв’язку із недотриманням Головою Верховної Ради України вимог Регламенту при прийнятті у другому читанні та в цілому проекту Закону України  «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» (реєстраційний номер 7455 від 13.12.2010)

Д Е П У Т А Т С Ь К Е  З В Е Р Н Е Н Н Я

в порядку статті 16 Закону України «Про статус народного депутата

України»

Шановний Володимире Михайловичу!

На додаток до мого усного звернення, висловленого на 59  пленарному засіданні Верховної Ради України, щодо порушення  норм Регламенту  під час розгляду проекту    Закону України  «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» (реєстраційний номер 7455 від 13.12.2010), звертаюсь до Вас з письмовим зверненням з проханням усунути наслідки порушень при голосуванні за вказаний Закон.

13 грудня  2010 року Верховною Радою України зареєстровано проект Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», реєстраційний номер 7455, який був доопрацьований 31 травня 2011 року.

08 липня 2011 року Верховною Радою України на пленарному засіданні   у другому читанні та в цілому було прийто проект Закону України  «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи»,  реєстраційний номер 7455, як закон.

Вказані дії та рішення Верховної Ради України  не відповідають вимогам Конституції та чинному законодавству України і, відповідно, є незаконними з наступних підстав:

1.   Було порушено процедуру прийняття зазначеного Закону, яка передбачена Конституцією України та Законом України «Про Регламент Верховної Ради України».

Так, відповідно до результатів голосування картками проголосували: за – 248 народні депутати, проти – 66,  утримались – 0, не голосували – 14, всього – 328, що не відповідає дійсності, так як в залі насправді були присутні набагато менше народних депутатів. Їх кількість була значно меншою, ніж та, яка необхідна для прийняття рішень (законів) Верховною Радою, що унеможливлювало прийняття цього Закону. Все це є неконституційним та свідчить про прийняття Закону з порушенням процедури прийняття законів, яка передбачена ст. 91 Конституції України, відповідно до якої «Верховна Рада України приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу, крім  випадків, передбачених цією Конституцією».

2. Було грубо порушено порядок розгляду законопроекту у другому читанні, зокрема, положення ст. 120 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України».

Так, під час розгляду проекту Закону України  «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» ставились на підтвердження поправки в редакції, запропонованій головним Комітетом. Відповідно до частини 1 статті 120 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» під  час  розгляду   законопроекту   в   другому   читанні проводиться  обговорення  статтей,   в запропонованій  головним  Комітетом  редакції,  якщо  не  прийнято рішення  про  розгляд законопроекту в іншому порядку відповідно до статті 119 цього Регламенту. Частина друга цієї статті передбачає обговорення відхилених головним комітетом пропозицій, поправок, що стосуються цих статей, якщо на цьому наполягає  ініціатор  її внесення. Частина третя зазначеної статті надає можливість проведенння обговорення  врахованої головним Комітетом пропозиції,  поправки з наступним голосуванням щодо її прийняття,  виключення в цілому  чи її  частини лише за наполяганням народних  депутатів. Проте, вимоги частини 3 статті 120 не виконувалися і, так зване, підтвердження врахованих головним Комітетом пропозицій в переважній більшості проводилось без попереднього наполягання народних депутатів.

Внаслідок таких незаконних дій, було прийнято редакції статтей, які пропонувалися у першому читанні та, які грубо порушують норми Конституції України.

Звертаю Вашу Увагу, при підготовці до другого читання були значно удосконалені положення законопроекту, оскільки в результаті врахування головним Комітетом пропозицій народних депутатів  з нього було вилучено ряд положень, що не відповідали вимогам  Конституції України. Внаслідок наведених вище неправомірних дій, ці норми були повернені в редакцію першого читання.

Хочу наголосити, що Парламент ігнорує, як мої зауваження, так і зауваження інших народних депутатів, експертних управлінь і головного Комітету, в яких наголошувалося, що положення проекту Закону України  «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» не відповідають Конституції України (зокрема, статям 1, 3, 22, 46, 48), суперечить інтересам громадян та соціально-економічному розвитку  країни.

Однак, не зважаючи на значні порушення, при прийнятті зазначеного Закону, Верховною Радою України, в особі її Голови, законопроект № 7455 поставлений  на голосування  для прийняття його у другому читатнні  та в цілому 08.07.2011, що   є незаконним.

На пленарному засіданні я неодноразово звертався до Головуючого з проханням припинити порушення норм Регламенту та не допускати його порушення в подальшому.

Відповідно до ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 19 Конституції України,  органи державної влади, органи  місцевого самоврядування та їх посадові особи зобов’язані діяти в межах повноважень,  у спосіб та  в порядку,  визначеному Конституцією та законами  України.

Згідно із ч. 4 ст. 83 Основного закону,  порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією та регламентом Верховної Ради України.

Законодавчим актом, який визначає  законодавчу процедуру  Верховної Ради України є Закон України «Про регламент Верховної Ради України».

Рішенням Конституційного Суду України від 30.09.2010 № 20-рп/2010 по справі №1-45/2010, встановлено, що законодавчі акти, які прийняті з порушенням процедури їх прийняття підлягають скасуванню.  Вказане рішення згідно п. 4 його резолютивної частини  є обов’язковим до виконання на території України, тобто  має преюдиціальне значення для відповідної сфери правовідносин.

Таким чином, закони України, які приймаються Верховною Радою України з порушенням процедури їх прийняття підлягають скасуванню. Тобто, дії Верховної Ради України та її посадових осіб, що не відповідають встановленій  процедурі законотворення, створюють загрозу праворегуляторних процесів в державі.

Зазначені дії Верховної Ради України обурюють суспільство та призводять до масових акцій протесту, що тягне за собою  порушення стабільності в державі.

Відповідно до ч. 1 ст. 48 Регламенту,  рішення Верховної Ради можуть бути скасовані Верховною Радою до підписання відповідного акту Верховної Ради Головою Верховної Ради України

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 16 Закону України «Про статус народного депутата України»,  -

П Р О Ш У :

1. Вжити заходів з усунення наслідків порушення норм Регламенту та  поновлення конституційних прав народних депутатів України на здійснення законотворчої діяльності, у зв’язку з недотриманням Головою Верховної Ради України вимог Закону України «Про регламент Верховної Ради України» при прийнятті у другому читанні та в цілому проекту Закону України  ««Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» (реєстраційний номер 7455 від 13.12.2010).

2. На черговому засіданні Верховної Ради України  поставити на голосування питання про включення до порядку денного проект  внесеної мною Постанови «Про скасування Рішення Верховної Ради України від 08.07.2011 про прийняття у другому читанні та в цілому, як закон, проект Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» (реєстраційний номер 7455 від 13.12.2010) у зв’язку з порушенням процедури його прийняття».

3. До прийняття вищевказаного рішення Верховної Ради України утриматися від підписання та направлення на підпис Президенту України   Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», реєстраційний номер 7455.

З повагою, щиро Юрій КАРМАЗІН

Популярность: 47% [?]