Кармазін вимагає вето...

21 квітня 2011 року Верховною Радою України на пленарному засіданні прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту», реєстраційний номер 8146 від 22.02.2011.

Однак, як зазначив народний депутат України Юрій Кармазін: «Норми даного закону суперечать Конституції, нормам діючого законодавства України та актам Конституційного Суду України. Його підписання і втілення в життя призведе до створення правових конфліктів, суперечностей, колізій, прогалин та дерегуляції у сфері здійснення діяльності юридичними особами».

Кармазін намагався під час розгляду даного закону переконати Парламент у необхідності вилучення вказаних норм та доопрацювання законопроекту, які призведуть до ускладнення діяльності юридичних осіб та інших правових конфліктів, однак мої пропозиції підтримані не були.

«Звертаю увагу, що метою вказаного закону повинне було бути удосконалення і спрощення порядку створення та діяльності юридичних осіб за принципом їх державної реєстрації на підставі модельного статуту. Проте, при реалізації його норм навпаки вкрай ускладнюється діяльність юридичних осіб на підставі таких статутів. Отже, прийнятий закон суттєво погіршує існуючі умови реєстрації та здійснення діяльності юридичних осіб, тобто його прийняття є грубим порушенням ч. 3 ст.22 Конституції України, відповідно до вимог якої при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Звертаю увагу, що прийняття вказаних змін до законодавства щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту однозначно призведе до обурення народних мас та виступів з акціями протесту на кшталт «податкового майдану», і, відповідно, до тенденції погіршення ставлення до представників влади, які здатні ігнорувати Конституцію, права та законні інтереси громадян своєї країни.» - наголосив Голова Партії захисників Вітчизни.

У зв'язку з вищевказаним Юрій Кармазін звернувся до Президента Україїни Віктора Януковича зі зерненням про застосування права вето до  вкрай недосконалого законодавчого акту.

ОСОБИСТО!ТЕРМІНОВО!

Президенту України

Януковичу Віктору Федоровичу

Щодо застосування права вето до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту», реєстраційний номер 8146 від 22.02.2011 р., норми якого суперечать Конституції, чинному законодавству України та можуть призвести до створення правових конфліктів, суперечностей, колізій, прогалин та дерегуляції правовідносин у сфері здійснення діяльності юридичними особами, недопущення погіршення здійснення підприємницької діяльності

Д Е П У Т А Т СЬ К Е З В Е Р Н Е Н Н Я

в порядку статті 16 Закону України «Про статус народного депутата України»

Вельмишановний Вікторе Федоровичу !

21 квітня 2011 року Верховною Радою України на пленарному засіданні прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту», реєстраційний номер 8146 від 22.02.2011 р. (далі — закон).

Норми даного закону суперечать Конституції, нормам діючого законодавства України та актам Конституційного Суду України. Його підписання і втілення в життя призведе до створення правових конфліктів, суперечностей, колізій, прогалин та дерегуляції у сфері здійснення діяльності юридичними особами.

Під час розгляду даного закону я намагався переконати Парламент у необхідності вилучення вказаних норм та доопрацювання законопроекту, які призведуть до ускладнення діяльності юридичних осіб та інших правових конфліктів, однак мої пропозиції підтримані не були.

Тому, на даному етапі законотворення Ви єдиний, хто може, згідно із Конституцією України, шляхом застосування права вето, не допустити набрання чинності недосконалого законодавчого акту.

Можна прослідкувати, що законопроект було внесено на розгляд з численними порушеннями, про що декілька раз зауважило Головне науково-експертне управління та Головне юридичне управління і ці зауваження носили концептуальний характер.

При підготовці до другого читання головним Комітетом була частково врахована низка беззаперечних пропозицій Головного юридичного управління, внаслідок чого запропонованим до розгляду текстом проекту не вдалося забезпечити вимог статті 90 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» в частині необхідності комплексного врегулювання відносин та статті 116 цього Закону щодо можливих меж доопрацювання проекту.

21.04.2011 року при прийнятті закону на законодавчому рівні так і не було встановлено вимог до змісту модельних статутів, зокрема в частині управління майном, меж прав учасників на реалізацію договірних відносин у разі діяльності на підставі модельного статуту, що суперечить ст.ст. 19, 92 і 120 Конституції України.

Звертаю увагу, що метою вказаного закону повинне було бути удосконалення і спрощення порядку створення та діяльності юридичних осіб за принципом їх державної реєстрації на підставі модельного статуту. Проте, при реалізації його норм навпаки вкрай ускладнюється діяльність юридичних осіб на підставі таких статутів.

Крім того, прийняття вказаного закону призведе до виникнення численних колізій та неоднозначного застосування норм законів.

Так, наприклад, зміни до статті 56 Господарського кодексу України, за якими “суб’єкт господарювання може створюватися та діяти на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, що після його прийняття учасниками стає установчим документом”, не узгоджуються із статтею 57 Господарського кодексу України, якою не передбачено такого установчого документа, як модельний статут.

Звертаю увагу, що законом не передбачено способу “прийняття учасниками модельного статуту”, що на практиці призведе до неповноти правового регулювання та ускладнить порядок створення та діяльності юридичних осіб.

Мною була запропонована поправка до ч. 4 ст. 56 Господарського кодексу України, яка врахована редакційно та в якій зазначено «суб’єкт господарювання може створюватися та діяти на підставі затвердженого Кабінетом Міністрів України модельного кодексу, що, після його прийняття учасниками, стає установчим документом, до якого учасники можуть вносити зміни».

Разом з тим, якщо суб’єкт господарювання створюється і діє на підставі модельного статуту (типового установчого документу), в рішенні про його створення, яке підписується усіма засновниками, зазначаються відомості про його найменування, мету і предмет господарської діяльності, а також інформація про провадження діяльності на соснові модельного статуту (типового установчого документу).

Вказаним законом пропонується здійснення державним комерційним підприємством своєї діяльності на підставі статуту або модельного статуту (зміни до статті 74 Господарського кодексу України). Проте це не узгоджується із статтею 6 Закону України “Про управління об’єктами державної власності”, за якою статути державних підприємств затверджуються уповноваженими органами управління.

Таким чином, можна дійти висновку, що реалізація положень закону призведе до існування юридичних осіб, які не мають установчих документів, наприклад товариства з обмеженою відповідальністю та акціонерні товариства, діяльність яких буде регулюватися на підставі модельного статуту. Це суттєво ускладнить їх діяльність, оскільки вони позбавляються права на оперативне вирішення проблем, які виникають у їх діяльності, шляхом внесення змін до цих документів.

Що стосується юридичних осіб, які у наступному затвердять власний статут як установчий документ, то згідно з проектом їх діяльність регулюватиметься двома статутами: модельним та власним (оскільки у ньому не передбачається прийняття рішення про скасування власного статуту), що також ускладнить їх діяльність внаслідок неузгодження змін до статті 62 Господарського кодексу України зі змінами до статті 87 Цивільного кодексу України.

Варто також звернути увагу на те, що запропонована модель застосування модельного статуту призводить до збільшення кількості документів, які має подати юридична особа, що діє на його основі, для внесення змін до відомостей про неї, які містяться в Єдиному державному реєстрі (зміни до ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»), що не сприятиме спрощенню ведення господарської діяльності, а, отже не відповідатиме задекларованій меті закону.

Разом з тим, слід звернути увагу на те, що для частини господарських товариств установчим документом є не статут (саме який замінюється модельним статутом), а засновницький договір (повне товариство та командитне товариство). У зв‘язку з цим використання при їх створенні модельних статутів призведе до ускладнення порядку їх створення, що суперечить меті закону.

Зокрема, модельний статут не слід застосовувати для державних та комунальних підприємств, оскільки щодо державних підприємств це суперечить зокрема, ст. 6 Закону України «Про управління об‘єктами державної власності», згідно з якою статути державних підприємств затверджуються уповноваженими органами управління.

Заперечення щодо запровадження модельного статуту приватних підприємств пов‘язані з тим, що сам статус цих підприємств є невизначеним, оскільки їх існування не передбачено ЦК України, а законодавче регулювання їх діяльності фактично відсутнє.

Тому, законопроект, відповідно до висновків Головного юридичного управління та Головного науково-експортного управління потребував суттєвого техніко-юридичного опрацювання та внесення на повторне друге читання з визначенням парламентом у своєму рішенні напрямів його доопрацювання. Однак, вказані висновки при прийняття закону враховані не були.

Отже, прийнятий закон суттєво погіршує існуючі умови реєстрації та здійснення діяльності юридичних осіб, тобто його прийняття є грубим порушенням ч. 3 ст.22 Конституції України, відповідно до вимог якої при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Вельмишановний Вікторе Федоровичу! Я представляю в Парламенті Партію захисників Вітчизни, яка відноситься до опозиційних сил, однак я завжди відстоював і буду відстоювати державницьку позицію та інтереси українського народу і не можу допустити, щоб з набранням чинності цим законом, в нелегкий для України та її громадян час, були погіршені існуючі права громадян та умови здійснення ними підприємницької діяльності, що може призвести до збільшення заходів фінансового впливу з боку контролюючих орагнів та навантажень органів суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 16 Закону України «Про статус народного депутата України, —

П Р О Ш У :

З метою забезпечення виконання вимог Конституції та норм чинного законодавства України та з метою недопущення створення правових конфліктів, суперечностей, колізій, прогалин та дерегуляції правовідносин у сфері здійснення діяльності юридичними особами, недопущення погіршення умов здійснення підприємницької діяльності, застосувати право вето до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту», реєстраційний номер 8146 від 22.02.2011р. та повернути його на повторний розгляд до Верховної Ради України з відповідними пропозиціями.

З повагою, Юрій КАРМАЗІН


Популярность: 48% [?]