Кармазін за допомогою Біблії переконує Президента, Прем’єра та Генерального прокурора …

Закони про притулок для біженців поважали ще стародавні ацтеки, ассирійці, греки, євреї, мусульмани. У Біблії є опис втечі поневолених ізраїльтян із Єгипту (Вихід 40:17). Грецький філософ Платон ще понад 23 сторіччя тому писав: «Люди та боги повинні виявляти більшу любов іноземцеві, віддаленому од своїх співвітчизників та родини. Тому, потрібно вжити усіх застережень, щоб іноземцям не чинили лиха».

Парадоксально, нині велике число біженців з країн колишнього Радянського Союзу, Африки, й Азії перебуває на території нашої країни. В Україні систематично порушуються їхні права. Адже, українській владі не має жодного діла до біженців.

Так, зокрема, в Одеській області склалася несприятлива ситуація, пов’язана з реорганізацією Державної Міграційної служби, в ході якої було допущено грубе порушення Конституції України та трудового законодавства, що залишається поза увагою органів державної влади.

Як виявилося, внаслідок заборгованості з комунальних послуг Одеський пункт тимчасового розміщення біженців може бути в будь-який момент відключено від енерго- , водо- , та теплопостачання, що може мати наслідком вкрай несприятливу ситуацію.

Окрім того, без продуктів харчування залишилися близько двохсот біженців, третина з яких – неповнолітні діти.

Співробітники Пункту вже четвертий місяць не отримують заробітної плати, вони протиправно позбавлені будь-яких засобів існування. Чимало сімей опинились у жахливому становищі. Відповідно до ч. 7 ст. 43 Конституції України, право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. Згідно з ч.2 ст. 3 Конституції України, права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Проте дані положення Основного Закону не виконуються!

Співробітники Одеського пункту тимчасового розміщення біженців у березні місяці опублікували відкрите звернення до Прем’єр-міністра України Азарова М.Я., яке було розповсюджено у друкованих засобах масової інформації, в тому числі у березневому випуску газети «Міграція». Але до цього часу ситуацію, що склалася не вирішено.

У зв’язку з цим, народний депутат України, Голова Партії захисників Вітчизни Кармазін Ю.А. звернувся з депутатським зверненням до Президента України, Прем’єр-міністра України, Генерального прокурора України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Постійного представника Президента України у Верховній Раді України з вимогою негайно вжити відповідних заходів, спрямованих на відновлення конституційних прав біженців, які утримуються в Одеському пункті тимчасового тримання біженців та його працівників, відновити роботу зазначеної установи, усунути порушення Конституції і трудового законодавства України та порушити кримінальну справу відносно винних осіб.

Сподіваємося на компетентну співпрацю найвищих посадових осіб у вирішенні вказаного питання та недопущення в подальшому дій, які в свою чергу підривають авторитет органів державної влади серед населення та авторитет нашої держави на міжнародній арені.

Нижче за текстом Ви можете ознайомитися з копією даного  депутатського звернення.

Прем’єр-міністру України

Азарову М.Я.

Генеральному прокурору

України

Пшонці В.П.

Уповноваженому Верховної

Ради України з прав людини

Карпачовій Н.І.

Постійному Представнику

Президента України у Верховній

Раді України

Мірошніченку Ю.Р.

Щодо негайного вжиття заходів, спрямованих на відновлення конституційних прав біженців, які утримуються в Одеському пункті тимчасового тримання біженців та його працівників, відновлення роботи вказаної установи, усунення порушень Конституції та трудового законодавства України, притягнення винних осіб до встановленої відповідальності

Д Е П У Т А Т СЬ К Е З В Е Р Н Е Н Н Я

в порядку статті 16 Закону України «Про статус народного депутата України»

Шановні Миколо Яновичу, Вікторе Павловичу, Ніно Іванівно та Юрію Романовичу !

На даний час в Одеській області склалася вкрай критична ситуація з утриманням біженців пунктами Державної Міграційної служби України, що може призвести до тяжких наслідків.

Так, в ході реорганізації Державної Міграційної служби України відповідальними посадовими особами не забезпечено належної організації діяльності органу та його структурних підрозділів.

В результаті вищевказаних обставин працівникам Одеського пункту тимчасового розміщення біженців Державної Міграційної служби України, всупереч ст. ст. 98, 115 Кодексу законів про працю України, ст. ст. 21, 22 Закону України «Про оплату праці», більше трьох місяців не виплачується заробітна плата, що є прямим порушенням трудових прав громадян, передбачених ч. 4 ст. 43 Конституції України та суперечить вимогам статті 3 Основного закону.

Борг Одеського пункту тимчасового тримання біженців за комунальні послуги сягає критичних позначок, що тягне за собою відключення установи від водо- , тепло- , газопостачання та електроенергії і може призвести до тяжких наслідків.

Без продуктів харчування залишилися близько двохсот біженців, третина з яких – неповнолітні діти. Таке ставлення до осіб, які перебувають у статусі біженців має ознаки жорстокого поводження, що прямо суперечить Європейській Конвенції про статус біженців, Конвенції про захист прав людини і основних свобод, Загальній декларації прав людини, Конвенції про захист прав дитини та Закону України «Про біженців».

Співробітники Одеського пункту тимчасового розміщення біженців навіть опублікували відкрите звернення до Прем’єр-міністра України Азарова М.Я., яке розповсюджено у друкованих засобах масової інформації, в тому числі й у березневому номері газети «Міграція». Однак, всупереч ст. 7 Закону України «Про звернення громадян», до тепер відповідь заявникам не надана та не вжито жодних заходів реагування.

З огляду на вищенаведене є підстави вважати, що в діях відповідальних посадових осіб Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів та Державного казначейства України наявні ознаки складу злочинів передбачених статтями 172, 175, 367 КК України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 16 Закону України «Про статус народного депутата України, -

ПРОШУ :

Прем’єр-міністра України:

1. Надати доручення відповідним міністерствам та відомствам щодо негайного вжиття заходів, спрямованих на відновлення конституційних прав біженців, які утримуються в Одеському пункті тимчасового тримання біженців та його працівників, відновлення роботи вказаної установи.

2. У разі виявлення порушень Конституції та трудового законодавства України направити матеріали в органи прокуратури для прийняття відповідних рішень та вчинення відповідних дій.

Генерального прокурора України:

1. Силами центрального апарату Генеральної прокуратури України перевірити факти порушення конституційних прав біженців, які утримуються в Одеському пункті тимчасового тримання біженців та його працівників, вимог Конституції та трудового законодавства України.

2. За результатами перевірки внести розгляд уповноважених органів відповідні акти реагування та прийняти рішення в порядку ст. 97 КПК України.

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:

1. Порушити провадження та призначити перевірку фактів грубого порушення конституційних прав біженців, які утримуються в Одеському пункті тимчасового тримання біженців та його працівників.

2. З метою захисту конституційних прав біженців та працівників Одеського пункту тимчасового тримання, направити на розгляд Генеральної прокуратури України відповідне подання про усунення порушень Конституції та законів України.

3.Вжити заходів щодо недопущення в майбутньому порушення конституційних прав громадян України та осіб зі статусом біженця.

Постійного представника Президента України у Верховній Раді України:

З метою захисту конституційних прав біженців та працівників Одеського пункту тимчасового тримання сприяти у розгляді мого депутатського звернення №509 від 04.04.2011 «Щодо термінового вжиття заходів з недопущення припинення діяльності Одеського пункту тимчасового розміщення біженців у м. Одесі, де утримується близько 200 осіб, третина з яких – неповнолітні діти, усунення порушень Конституції України та трудового законодавства шляхом вжиття невідкладних заходів щодо виплати чотирьохмісячної заборгованості співробітникам цього Пункту» направленого на адресу Президента України.

З повагою, Юрій КАРМАЗІН

Популярность: 1% [?]