Кармазін намагається зупинити банківське беззаконня

Народний депутат України, Голова Партії захисників Вітчизни Юрій Кармазін звернувся з депутатським запитом до Генерального прокурора, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Голови Нацбанку з вимогою скасувати Постанову Нацбанку від 06 серпня 2009 року № 461, яка надає банкам можливість розкривати банківську таємницю відносно своїх клієнтів.

Нижче наволимо повний текст запиту.

Генеральному прокурору України

Пшонці В.П.

Уповноваженому Верховної Ради

України з прав людини

Карпачовій Н.І.

Голові Національного банку України

Стельмаху В.С.

Щодо вжиття заходів реагування зі скасування Постанови Національного Банку України від 6 серпня 2009 р. № 461 «Про заходи щодо забезпечення погашення кредитів» в частині надання інформації про позичальників, які потрапили в скрутне фінансове становище, як такої, що порушує конституційні права й свободи громадян, суперечить Конституції та чинному законодавству України, відновлення порушених прав громадян-позичальників, які мають заборгованості за споживчими кредитами

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

в порядку статті 15 Закону України «Про статус народного депутата України»

Шановні Вікторе Павловичу, Ніно Іванівно та

Володимире Семеновичу!

До мене, як до народного депутата України, масово звертаються громадяни — позичальники, які мають заборгованості перед банками за споживчими кредитами, обурені діями посадових осіб відповідних банківських установ, направлених на розголошення інформації, що стосується їх фінансового стану та порушенням у зв’язку з цим їх конституційних прав та чинного законодавства України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

П. 4 ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» чітко визначає – банки зобов’язані забезпечення збереження банківської таємниці шляхом застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Натомість, в порушення п.4 ст. 61 Закону банки, керуючись Постановою Національного Банку України від 6серпня 2009 р. № 461 «Про заходи щодо забезпечення погашення кредитів», вносять до відповідних договорів пункт про те, що клієнт не заперечує стосовно передачі відомостей про себе та свій фінансовий стан третім особа. У разі небажання клієнта банку підписувати договір, банк відмовляє у наданні послуг. Таким чином, клієнт вимушений в порушення свої конституційних прав підписувати договір, який дає банку право передавати третім особам відомості, що становлять банківську таємницю.

Крім того, банки не визначають у договорі свою відповідальність за розголошення банківської таємниці. Але, згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керівники та службовці банків зобов’язані не розголошувати та не використовувати з вигодою для себе чи для третіх осіб конфіденційну інформацію, яка стала відома їм при виконанні своїх службових обов’язків. Насправді, загальновідомо, що стягненням проблемних заборгованостей займаються колекторські компанії, які «скуповують» ці заборгованості у банків. Тобто, стає очевидним – банки передають дані, що становлять банківську та комерційну таємницю третім особам для отримання вигоди для себе або третіх осіб на підставі Постанови НБУ № 461, що прямо дозволяє банкам звертатися до суб’єктів господарювання та укладати відповідні договори з метою повернення позичальником заборгованості.

Згідно п. 4.2. вказаної Постанови, банки мають право надавати інформацію, що містить банківську таємницю третім особам, з якими укладено договори на отримання послуг щодо повернення позичальниками заборгованості.

Звертаю Вашу увагу, що громадяни, які укладають відповідні договори з банком в своїй більшості жодних письмових дозволів на розголошення особистої інформації не дають. В багатьох випадках позичальники взагалі не повідомляються про передоручення банком майнових вимог іншим суб’єктам господарювання.

Таким чином, у зв’язку з тим, що Постановою Національного Банку України від 6серпня 2009 р.№ 461 «Про заходи щодо забезпечення погашення кредитів» банкам надано широкі повноваження щодо використання та розкриття банківської таємниці, наразі ситуація створює соціальну напругу серед населення та змушує громадян масово звертатись до судових органів за захистом своїх прав.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обссягу існуючих прав і свобод.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.15 Закону України «Про статус народного депутата України», —

ПРОШУ:

Генерального прокурора України:

Вжити відповідних заходів реагування щодо скасування Постанови Національного Банку України від 6 серпня 2009 р. № 461 «Про заходи щодо забезпечення погашення кредитів» в частині надання інформації про позичальників, які потрапили в скрутне фінансове становище, як такої, що порушує конституційні права й свободи громадян, суперечить Конституції та чинному законодавству України, відновлення порушених прав громадян-позичальників, які мають заборгованості за споживчими кредитами.

Уповноваженого з прав людини:

1. Порушити провадження та організувати перевірку фактів порушення Національним банком України конституційних прав громадян – позичальників, які мають заборгованості за споживчими кредитами.

2. Направити на розгляд Національного банку України відповідне подання про усунення порушень Конституції та законів України з метою відновлення прав громадян та скасування Постанови Національного Банку України від 6 серпня 2009 р. № 461 «Про заходи щодо забезпечення погашення кредитів» в частині надання інформації про позичальників, які потрапили в скрутне фінансове становище.

Голову Національного банку України:

1.Вжити відповідних заходів реагування щодо скасування Постанови Національного Банку України від 6 серпня 2009 р. № 461 «Про заходи щодо забезпечення погашення кредитів» в частині надання інформації про позичальників, які потрапили в скрутне фінансове становище, як такої, що порушує конституційні права й свободи громадян, суперечить Конституції та чинному законодавству України.

2. Відновити порушені права громадян-позичальників, які мають заборгованості за споживчими кредитами та привести у відповідність положення Постанови НБУ «Про заходи щодо забезпечення погашення кредитів» з Конституцією та чинним законодавством України.

Про результати вжитих заходів та прийняті Вами рішення повідомити мене в установленому законом порядку.

При наданні відповіді прошу вказувати номер та дату депутатського звернення.

З повагою,                                                                                                                        Юрій КАРМАЗІН

Посвідчення № 389

Популярность: 53% [?]