Юрій Кармазін звернувся до Вищого Адміністративного Суду України з позовом до Верховної Ради з приводу незаконності прийняття Податкового кодексу

Сьогодні, 22 листопада 2010 року, народний депутат України, Голова Партії захисників Вітчизни, Юрій Кармазін звернувся до Вищого Адміністративного Суду України з позовом про визнання   протиправними (незаконними)  дій та рішень Верховної Ради України щодо прийняття Податкового кодексу України.

Верховною Радою України 18 листопада 2010 року прийнято рішення про прийняття законопроекту №7101-1  в другому читанні та одразу в цілому  без направлення його на третє читання. Однак, як зазначено в ч. 5 ст. 121 Регламенту, Верховна Рада України після розгляду законопроекту в другому читанні може прийняти рішення про прийняття його в цілому, як закон, лише в тому випадку, якщо запропонований головним комітетом текст законопроекту прийнято без внесення змін до нього та якщо до нього немає зауважень відповідних   структурних   підрозділів  Апарату  Верховної  Ради.

Проте,  під час розгляду у другому читанні вищевказаного законопроекту, було враховано ряд поправок та пропозицій народних депутатів України, тобто були внесені зміни до тексту законопроекту запропонованого головним комітетом, а також Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України висловлено зауваження до вказаного законопроекту на 38 аркушах.

Зважаючи на наведене, проект Податкового кодексу мав бути прийнятий лише в третьому читанні.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 125 Регламенту, до законопроекту, який готується до третього читання, пропозиції та поправки вносяться в 5-ти денний строк після дня попереднього читання.

Тобто, приймаючи рішення про прийняття даного законопроекту в другому читанні та відразу в цілому, як акту, Верховною Радою України не надано  суб’єктам законодавчої ініціативи 5-ти денного строку для внесення поправок та пропозицій до законопроекту.

Більш того, 19 листопада 2010 року о 13 год. 10 хв.  Верховною Радою України на 31 пленарному засіданні  за поданням Голови Верховної Ради України  прийнято рішення про прийняття пропозицій до Податкового кодексу України, тобто прийнято Закон про внесення змін до Податкового кодексу України.

За вказане рішення картками проголосували 258 народні депутати, в тому числі 9 депутатів-сумісників, які, згідно зі ст. 78 Конституції України, не мають права голосу.

Голосування проводилось з порушенням ч. 3 ст. 84 Конституції України, тобто без особистої участі народних депутатів України.

Вказане рішення прийнято без включення його до порядку денного, без відповідного обговорення, без розгляду його у відповідних читаннях та без надання можливості суб’єктам законодавчої ініціативи внести до нього поправки та пропозиції.

«Зазначені дії Верховної Ради України збурюють суспільство та призводять до масових акцій протесту, що тягне за собою  порушення стабільності в державі та загрожує національній безпеці» — зазначив народний депутат.

Рішенням Конституційного Суду України від 30.09.2010 № 20-рп/2010 у справі №1-45/2010 встановлено, що законодавчі акти, які прийняті з порушенням процедури їх прийняття, підлягають скасуванню.  Вказане рішення, згідно з п. 4 його резолютивної частини,  є обов’язковим до виконання на території України, тобто має преюдиціальне значення для відповідної сфери правовідносин.

Нижче наводимо повний текст Адміністративного позову.

Вищий адміністративний суд України

01010  м. Київ, вул. Московська, 8

Позивач: Кармазін Юрій Анатолійович

01008 м. Київ, вул. Грушевського, 5

тел. 255-35-36, 251-11-71

Karmazin.Yuriy@rada.gov.ua

іншими засобами зв’язку не володію

Відповідач: Верховна Рада України

01008 м.  Київ, вул. Грушевського,  5

тел.255-33-33, 255-21-22

А  Д М І Н І С Т Р А Т И В Н И Й    П О З О В

про визнання   протиправними (незаконними)  дій та рішень Верховної Ради України

На даний час, я, Кармазін Юрій Анатолійович, перебуваю на посаді народного депутата України, обраний по багатомандатному загальнодержавному виборчому округу від Блоку «Наша Україна – Народна самооборона», представляю в Парламенті Партію захисників Вітчизни.

18 листопада 2010 року Верховна Рада України  прийняла рішення про прийняття проекту Податкового кодексу України (реєстраційний №7101-1) в другому читанні та в цілому, як закону. Крім того, вказаним рішенням розділено проект Податкового кодексу України на два окремі закони (Податковий кодекс України та Закон України «Про внесення змін до деяких законів у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України»).

19 листопада 2010 року Верховною Радою України прийнято рішення про прийняття пропозицій до Податкового кодексу України без дотримання процедури, передбаченої Розділом IV (Главами 18-21) Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (далі Регламент).

Вказані дії та рішення Верховної Ради України є протиправними з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 19 Конституції України,  органи державної влади, органи  місцевого самоврядування та їх посадові особи зобов’язані діяти в межах повноважень,  у спосіб та  в порядку визначеному Конституцією та законами  України.

Згідно із ч. 4 ст. 83 Основного закону,  порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією та регламентом Верховної Ради України.

Законодавчим актом, який визначає законодавчу процедуру Верховної Ради України є Закон України «Про регламент Верховної Ради України».

Нормами Регламенту чітко визначається процедура  законодавчої діяльності від реєстрації до прийняття законопроекту в цілому, його підписання Головою Верховної Ради України та направлення на підпис Президенту України.

Стаття 123 Регламенту, визначає вичерпний перелік рішень, які Верховна Рада України може прийняти за  наслідками розгляду законопроекту в другому  читанні.

Однак, у вказаній нормі не міститься положення, яке б давало можливість Верховній Раді України приймати рішення про розділення одного закону на два різних після прийняття його в цілому.

Тобто, дії Верховної Ради України щодо прийняття  рішення про розділення проекту Податкового кодексу України,  №7101-1, на два різних акти  не передбачені Законом України «Про регламент Верховної Ради України».

Таким чином, вказані дії суперечать вимогам ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 19, ч. 4     ст. 83 Конституції України, ст. ст. 1, 123 Закону України «Про регламент Верховної Ради України» і, відповідно, є протиправними.

Крім того, як зазначено в ч. 5 ст. 121 Регламенту, Верховна Рада України після розгляду законопроекту в другому читанні може прийняти рішення про прийняття його в цілому, як закон, лише в тому випадку, якщо запропонований головним комітетом текст законопроекту прийнято без внесення змін до нього, якщо до нього немає зауважень відповідних   структурних   підрозділів  Апарату  Верховної  Ради.

На засіданні,  під час розгляду у другому читанні законопроекту  №7101-1, було враховано ряд поправок та пропозицій народних депутатів України, тобто, були внесені зміни до тексту законопроекту запропонованого головним комітетом. Крім того,  Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України висловлено зауваження до вказаного законопроекту на 38 аркушах.

Однак,   Верховною Радою України  прийнято рішення про прийняття законопоекту №7101-1  в другому читанні та одразу в цілому  без направлення його на третє читання.

Відповідно до ч. 1 ст. 93 Конституції України, п. 4 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про статус народного депутата України» та  ч. 1 ст. 89 Регламенту,  право законодавчої ініціативи у Верховній Раді належить народним депутатам  України.

Згідно із п. 3 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про статус народного депутата України» та  п. п. 3 та 4  ч. 5 ст. 89 Регламенту, право законодавчої ініціативи здійснюється шляхом внесення до Верховної Ради України поправок та пропозицій до законопроектів.

Відповідно до ч. 1 ст. 125 Регламенту, до законопроекту, який готується до третього читання, пропозиції та поправки вносяться в 5ти денний строк після дня попереднього читання.

Тобто, приймаючи рішення про прийняття даного законопроекту в другому читанні та відразу в цілому, як акту, Верховною Радою України   не надано  суб’єктам законодавчої ініціативи 5-ти денного строку для внесення поправок та пропозицій до законопроекту.

Мене та інших народних депутатів України, які згідно ч.1 ст. 1 Закону України «Про статус народного депутата України», є представниками українського народу, позбавлено Конституційного і законного права законодавчої ініціативи, тобто,  позбавлено можливості виконувати свої основні функції, які делеговані нам народом.

Таким чином,  дії Верховної Ради України щодо прийняття рішення про прийняття в другому читанні та в цілому законопроекту №7101-1 при наявності зауважень суб’єктів законодавчої ініціативі до його змісту не відповідають вищезазначеним нормам і,відповідно, є протиправними.

Крім того,  19 листопада 2010 року о 13 год. 10 хв.  Верховною Радою України на 31 пленарному засіданні  за поданням Голови Верховної Ради України  прийнято рішення про прийняття пропозицій до Податкового кодексу України, тобто, прийнято Закон про внесення змін до Податкового кодексу України.

За вказане рішення картками проголосували 258 народні депутати, в тому числі 9-ть депутатів сумісників, які згідно із ст. 78 Конституції України не мають права голосу.

Голосування проводилось з порушенням ч. 3 ст. 84 Конституції України, тобто без особистої участі народних депутатів України.

Вказане рішення прийнято без включення його до порядку денного, без відповідного обговорення, без розгляду його у відповідних читаннях та без надання можловості суб’єктам законодавчої ініціативи внести до нього поправки та пропозиції.

Вчинення таких дій мотивовано тим, що нібито, у тексті законопроекту виявлені редакційні неточності та неузгодженості між його положеннями і відповідно до ст. 131 Регламенту Верховної Ради України, Парламент може прийняти рішення без внесення вказаного питання до порядку денного, без обговорення та розгляду у  відповідних читаннях, тобто, недодержуючись процедури, передбаченої Розділом IV (Главами 18-21) Регламенту.

Вказане рішення прийняте з повним порушення Регламенту та без дотримання процедури щодо прийняття рішень Верховною Радою України, оскільки перелік поправок, що містяться у вищезазначеному акті  містить змістовні зміни, і вони не є технічними, вони не є такими, що приводять у відповідність статті чи коригують помилки. Вказані поправки є цілісними  статтями, цілісними змінами  до статей, які містять положення нормативного характеру, і відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 89 Регламенту в своїй сукупності є законопроектом. Тому, вказаний законопроект повинен був розглядатися з дотриманням процедури, передбаченої Розділом IV  (Главами 18-21).

Як зазначали народні депутати України Сас С.В. та Ляпіна К.М. під час виступу на 31 пленарному засіданні Верховної Ради України під час розгляду вказаного законопроекту:  (Ляпіна К.М.) «Шановні колеги, безумовно, деякі позитивні правки цими змінами вносяться, зокрема щодо переліку видів діяльності. Однак, я звертаю увагу на те, що фактично цей перелік поправок містить змістовні зміни, і вони не є технічними, вони не є такими, що приводять у відповідність статті чи коригують помилки. Це є серйозні змістовні зміни, які потребують обговорення і, можливо, розширення, можливо, ще якихось змін».

Народний депутат Сас С.В., перший заступник Голови комітету Верховної Ради України з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України до відома якого відноситься контроль за дотриманням Закону України «Про регламент Верховної Ради України» під час пленарних засідань: «Дякую. Шановний Володимире Михайловичу, шановні колеги, я абсолютно погоджуюсь з колегою Ляпіною стосовно того, що це не неузгодженості і неточності пропонується проголосувати, а це цілі статті, цілі зміни до статей, які несуть навантаження, вони встановлюють юридичні норми».

Таким чином,  дії Верховної Ради України щодо прийняття рішення про прийняття пропозицій до Податкового кодексу України не відповідають вищезазначеним нормам і,відповідно, є протиправними.

Зазначені дії Верховної Ради України збурюють суспільство та призводять до масових акцій протесту, що тягне за собою  порушення стабільності в державі та загрожує національній безпеці.

Рішенням Конституційного Суду України від 30.09.2010 № 20-рп/2010 у справі №1-45/2010, встановлено, що законодавчі акти, які прийняті з порушенням процедури їх прийняття, підлягають скасуванню.  Вказане рішення згідно з п. 4 його резолютивної частини  є обов’язковим до виконання на території України, тобто,  має преюдиціальне значення для відповідної сфери правовідносин.

Закони України, які приймаються Верховною Радою України з порушенням процедури їх прийняття, підлягають скасуванню. Тобто, дії Верховної Ради України та її посадових осіб, що не відповідають встановленій  процедурі законотворення, створюють загрозу праворегуляторних процесів в державі, що може призвести до негативних наслідків для народу України.

Стаття 124 Конституції України поширює повноваження судів щодо здійснення правосуддя на всі правовідносини, що виникають у державі, а статті  4, 17, 171-1 КАС України відносять розгляд справ з приводу оскарження рішень, дій та бездіяльності  Верховної Ради України  до юрисдикції адміністративних судів. Вказане підтверджується узагальненою судової практикою (Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 06.03.2008 №2).

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження», акти, дії та бездіяльність Верховної Ради України оскаржуються до Вищого адміністративного суду України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями                                        4, 6, 17, 104, 105, 162, 171-1 КАС України, —

П Р О Ш У :

1.  Визнати  дії Верховної Ради України щодо розгляду та прийняття рішення про прийняття в другому читанні та в цілому, як акт, проект Податкового кодексу України  (реєстраційний номер 7101-1) протиправними.

2. Визнати дії Верховної Ради України щодо прийняття рішення про розділення проекту Податкового кодексу України (реєстраційний номер 7101-1)   на два окремі акти  протиправними.

3. Визнати  дії Верховної Ради України щодо розгляду та  прийняття рішення про  внесення змін до Податкового кодексу України 19.11.210 о 13 год.              10 хв.  на 31 пленарному засіданні Верховної Ради України    протиправними.

Додаток:

1.Копії позовної заяви для відповідача на 5  арк.

2. Квитанція про сплату судового збору  на 1    арк...

3. Копії реєстраційної картки законопроекту  та  витягу з порядку денного ВРУ  на 3  арк.

4 Копія витягу із стенограми пленарного засідання ВРУ на 9 арк.

22 листопада 2010 року                                                                                                                                                              Ю.А. КАРМАЗІН

Популярность: 43% [?]