Потенційні можливості мікрохвильових технологій

Потенційні можливості мікрохвильових технологій одержали світове визнання спеціалістів та вчених в різних галузях господарства, в тому числі — в агропромисловому комплексі.

Протягом останніх 20 років в Україні завдяки зусиллям групи спеціалістів і вчених Південної філіі Відділення промислової радіоелектроніки Міжнародної академії інформатізації разом із вченими головних науково-дослідних інститутів Української академії аграрних наук проведений комплекс досліджень та практично-вагомих робіт в  напрямку суттевого підвищення кількістних та якісних показників врожаю основних сільскогосподарських культур. Під час цих робіт доведені слідуючі наукові факти:

— після обробки насіння сільскогосподарських культур в                 мікрохвильовому електромагнітному полі (дози та режими обробки  були предметом дослідження) виникає ефект стимуляції насіння, який проявляється в підвищенні показників схожісті та энергетики насіння, прискорення фенофаз розвитку рослин в формуванні підвищеної зеленої маси, а також створення розгалуженої корневої системи;

—   у свою чергу, підвищення схожісті насіння після обробки мікрохвилями дає можливість вирішити таку важливу та болючу для нашого аграрного виробництва проблему, як дефіцит кондиційного насіння. Зафіксовано багато випадків, коли у некондиційного насіння пшениці ( ячменю, кукурудзи та ін.), яке мало схожість 75-80%, після обробки мікрохвилями польова схожість зростала на 15-20%, що перетворювало його у кондиційне;

— наведені ефекти надають інтегральні результати: збільшується врожайність (від 20 до 30 % в залежності від виду, сорту культури), а бобові, круп΄яні, олійні, овочеві до 55-60%, прискорюється термін дозрівання ( на 8-12 діб.); за рахунок більш міцної і розгалужної корневої системи рослини мають перевагу під час росту над будяками, а також мають підвищену стійкість щодо впливу посухи, морозу та дії корінневої гнилі. Ці результати мають величезне значення, щодо створення практично нового напрямку в різних галузях сільского господарства, який може привести до революційних змін.

Всі наведені результати є наслідком численних випробувань, які були виконані у науково-дослідних інститутах Украінської академії аграрних наук, що спеціалізуються в тій чи іншій галузі. Під час  практичного використання мікрохвильової технології в ряді агрофірм було доведено, що ця технологія дає можливість відмовитися від обробки насіння  отрутохімікатами. Цей висновок  має дуже велике значення як для економіки, так і для екології.Узагальнення досвіду мікрохвильової обробки насіння знайшло відображення в методичних рекомендаціях «Технологія мікрохвильової обробки насіння сільскогосподарських культур», які видані сумістно Мінагропромом України, Українською академією аграрних наук та Південною філією Міжнародної академії інформатизації в 2002 році. Роботи, повязані із вивченням впливу мікрохвильового електромагнітного поля на розвиток рослин, зокрема на насіння, велись в Італії (1940 р.), США( 1980), Росії (1990), але тільки в Україні дослідження в цій галузі набули масштабного та системного характеру, що дозволило визначити результати цієї роботи як повноцінну технологію, яка містить слідуючі необхідні ознаки:

— наукові дослідження, що складають основу технології та підтверджують наявність позитивного ефекту лабораторними висновками;

-конструктивне створення промислово-дослідних зразків, підготовка підприємства до випуску дрібно- серійної партії мікрохвильових пристроїв, що гарантує можливість практичного використання результатів робіт;

-науково- практичні дослідження по окремим розділам сільскогосподарських структур( злакові, бобові, крупяні,  олійні, овочеві,  технічні та інші) підтверджені як в науково- дослідних спеціалізованих інститутах, так і в фермерских господарствах України.

З метою удосконалення і оптимизації режимів обробки, а також формування додаткового масиву інформації щодо удосконалення існуючої мікрохвильової техніки, роботи продовжуються по всім напрямкам і підтримуються Мінагропромом України. Значною перевагою мікрохвильової технології стимуляції насіння сільскогосподарських культур слід визначити те, що вона має великі резерви, які не знайшли поки що свого відлуння, але мають великий потенціал. До цих напрямків відносяться: можливість одержання двох врожаїв на рік з одної площини за рахунок значного скорочення фенофаз розвитку рослин; значне (до 50%) підвищення врожайності технічних культур (наприклад — ріпаку); одержання екологічно чистої продукції за рахунок виключення  обробки насіння отрутохімікатами, покращення якості врожаю за рахунок значного розвитку розгалуженої корневої системи.

Заступник Міністра Мінагрополітики

Я.М. Годзало


Популярность: 49% [?]