Положення про координаційну раду об'єднаної демократичної опозиції

ВО «Батьківщина», Народний Рух України, Партія реформи і порядок, Партія захисників вітчизни, Європейська партія України, Українська соціал-демократична партія, партія «Народна Самооборона», Християнсько-демократичний союз (надалі — сторони) на виконання Резолюції про створення об'єднаної демократичної опозиції від 9 березня 2010 року та з метою створення інституційного механізму співробітництва між партіями створюють координаційну раду об'єднаної демократичної опозиції (координаційна рада).

1. Координаційна рада є постійно діючим, вищим політичним керівним органом об'єднаної демократичної опозиції, який є інституційним механізмом співпраці, вироблення рішень та погодження позицій за різними сферами між сторонами.

2. Координаційна рада складається з членів Координаційної ради, якими є лідери (голови) партій.

3. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання.

4. Голова партії, що входить до блоку, у разі його неможливості брати участь у засіданні Координаційної ради, може доручити право участі у засіданні та право ухвального голосу своєму представнику.

5. Головування на засіданнях Координаційної ради проводиться головою Координаційної ради — Тимошенко Юлією Володимирівною.

6. Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більшість від складу Координаційної ради.

7. Засідання Координаційної ради скликається головою Координаційної ради не рідше одного разу на два тижні або на вимогу однієї з сторін.

8. Рішення на засіданнях Координаційної ради приймаються більшістю від складу Координаційної ради.

9. Прийняття рішень з питань щодо прийняття до складу об'єднаної демократичної опозиції інших суб'єктів, а також питань, за порядок прийняття яких висловилися більшість членів Координаційної ради, приймаються консенсусом. Під терміном «консенсус» розуміється, що кожна з сторін має право вето щодо питань, порядок прийняття яких визначено за цією особливою процедурою.

10. Рішення Координаційної ради підписує голова Координаційної ради. Рішення Координаційної ради, прийняті у порядку особливої процедури — «консенсусу», скріплюються підписами всіх членів Координаційної ради.

11. До повноважень Координаційної ради належить:

1) Розробка і затвердження назви і символіки об'єднаної демократичної опозиції;
2) Скликання спільних засідань вищих керівних органів партій, які діють у період між з'їздами;
3) Надання згоди на прийняття до об'єднаної демократичної опозиції
інших політичних партій;
4) Розробка та затвердження планів, організація спільних заходів та акцій;
5) Розробка і затвердження заяв, звернень, відозв від Координаційної ради;
6) Здійснення інших повноважень, які не суперечать статутам партій, що входять до об'єднаної демократичної опозиції.

12. При Координаційній раді діє Секретаріат.

Керівник Секретаріату призначається Координаційною радою за поданням голови Координаційної ради.

Склад Секретаріату призначається Координаційною радою за поданням керівника Секретаріату.

Члени Координаційної ради можуть делегувати по одному представнику до Секретаріату.

Секретаріат забезпечує поточну діяльність Координаційної ради.

Голови політичних партій:

Ю. Тимошенко
Ю. Луценко
О. Шустік
М. Катеринчук
С. Соболєв
В. Стретович
Б. Тарасюк
Ю. Кармазін

Популярность: 68% [?]