Лариса Лосюк: «Висока якість продукції – це головна конкурентна перевага»

Державний комітет з питань технічного регулювання та споживчої політики щодня працює заради захисту прав споживачів та підвищення якості продукції, яка присутня на українському ринку. У своїй справі нам доводиться як накладати штрафні санкції на несумлінних виробників, так і підтримувати та заохочувати підприємства до вироблення високоякісної вітчизняної продукції.

Звітуючи про обсяги забракованої продукції та звертаючи увагу громадськості на товари, які не відповідають стандартам, Держспоживстандарт разом із критикою не забуває відзначити і позитивні явища на ринку. Ми вдячні тим нашим товаровиробникам, хто прагне до високих стандартів якості і не знижує планку навіть у кризовий час.

Щороку Держспоживстандарт проводить Всеукраїнський конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів України».

З кожним роком цей конкурс завойовує дедалі більшу популярність і авторитет. Тисячі підприємств і організацій з усіх областей беруть в ньому участь. Чимало з них стають переможцями, лауреатами і фіналістами, занесеними до державного каталогу «100 кращих товарів України», на документації і продукції цих підприємств стоїть логотип конкурсу, що є додатковим плюсом з погляду покупця.

Конкурс, поза сумнівом, необхідний як для підприємств-виробників, так і для споживачів. Для підприємств участь у конкурсі – це можливість заявити про свою продукцію, продемонструвати її переваги, а для споживачів — отримати правдиву інформацію про якість вітчизняної продукції і зробити правильний вибір.

Якість – це візитна картка підприємства-виробника. Це ключова ланка підвищення конкурентоспроможності продукції, яка грає найважливішу роль у забезпеченні ефективності роботи всієї сфери економіки.

Здатність підприємств виготовляти високоякісну продукцію позитивно впливає на рівень життя населення того регіону, де розташоване це підприємство, сприяє зростанню доходів працівників і соціального забезпечення людей, позитивно відбивається на довкіллі.

Одним зі стратегічних завдань конкурсу є забезпечення високого престижу продукції підприємств і організацій країни, активізація їх реформування і сталого розвитку.

Усі товари, заявлені на конкурс, проходять оцінку незалежних експертів і підлягають жорсткому конкурсному відбору.

Треба відзначити, що з кожним роком розширюється коло учасників конкурсу. Серед них – як дуже великі, відомі далеко за межами України підприємства, так і малий приватний бізнес. Це свідчить про демократичність даного конкурсу, де учасники розподілені по видах пропонованих товарів і послуг, а також по кількості працюючого персоналу.

Тобто, кожен може взяти участь у конкурсі в своїй номінації, незалежно від того, наскільки підприємство вже відоме на регіональному або загальнодержавному рівні.

Конкурси якості нерозривно пов'язані з поняттям соціальної відповідальності бізнесу. І певним чином характеризують рівень ділової культури керівників. Тому що лише те підприємство, яке відповідає найсучаснішим вимогам і не боїться конкуренції, готове порівнювати свої підходи до організації роботи з підходами, які сповідують конкуренти.

Більш того, саме посилення конкуренції допомагає не зупинятися на досягнутому і рухатися далі, забезпечуючи тим самим успішне просування продукції на ринку.

Усі викладені вище тези підтверджуються під час самого Конкурсу «100 кращих товарів України», що проводиться з року в рік. Оскільки критерії оцінки у ньому не є сталими і можуть змінюватись залежно від обставин, у 2009 році був запроваджений такий критерій, як наявність на підприємстві плану антикризових дій щодо подолання наслідків світової фінансової кризи та заходів з його реалізації.

Іще однією новацією під час оцінки продукції стало впровадження та стан реалізації ресурсо- та енергозберігаючих заходів у процесі виробництва продукції, заявленої на конкурс.

У конкурсі 2009 року взяли участь нові види продукції. Так, у номінації „Роботи та послуги” були представлені вітражні вироби сумських майстрів художніх промислів, а майстри з Волині представили вишивку.

Це свідчить не тільки про відродження давніх ремесел, відновлення забутих технологій виробництва, а й про їхнє виведення на промисловий рівень.

Участь підприємств у регіональних та всеукраїнських конкурсах якості сприяє подальшому підвищенню якості і конкурентоспроможності вітчизняної продукції не лише на внутрішньому, але і на зовнішньому ринку.

Крім того, наявність такого державного конкурсу прискорює впровадження інноваційних систем управління якістю на виробництві. Все це неодмінно сприятиме зростанню рівня життя населення. І наш Комітет бажає усім учасникам успіху та визнання з боку споживачів.

Лариса Ільчук

Популярность: 41% [?]